tytulowe
9 października 2017 roku w Sali Senatu rozpoczął się ERASMUS+ OPEN DAY 2017 – dzień integracji studentów z wymiany Erasmus+ ze społecznością akademicką i lokalną. Spotkanie to, organizowane jak co roku przez Biuro Erasmus+ w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą pozwoliło na zapoznanie i przedstawienie studentom zagranicznym naszej uczelni, pracowników zaangażowanych w realizację programu Erasmus+  a także proponowanych podczas całego semestru aktywności. W semestrze zimowym 2017/2018 przyjechało do nas 23 studentek/-tów z Turcji, Hiszpanii, Słowacji i Łotwy, aby studiować na Wydziale Humanistycznym, Nauk Ekonomicznych i Prawnych oraz Przyrodniczym.

Kierownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą – Pani mgr Katarzyna Sobolewska rozpoczęła od serdecznego powitania młodzieży i podziękowania za wybór naszej uczelni oraz przedstawienia pracowników wchodzących w skład biura Erasmus+ i koordynatorów wydziałowych. Realizację programu wymiany Erasmus+ jako opiekunowie, wspierają również studenci polscy, którzy sami posiadają doświadczenia z uczestnictwa w Erasmusie. Poprzez kontakt e-mailowy lub bezpośredni udzielają dobrych rad w sprawach dotyczących organizacji życia i funkcjonowania w nowym miejscu.  Studenci zagraniczni mieli również okazję powiedzieć kilka słów o sobie. Całą imprezę uświetnił występ muzyczno – wokalny Pani prof. dr hab. Beaty Walęciuk – Dejneki i Pana mgr. Tadeusza Goca, którzy zaprezentowali kilka aranżacji polskich piosenek, chcąc przybliżyć polską kulturę i zachęcić do dalszego jej poznawania. Młodzież dowiedziała się wielu ciekawostek z historii pałacu i rodziny arystokratycznej, której był własnością dzięki Pani mgr Ewie Nasiłowskiej, która oprowadziła gości zarówno po salach pałacowych jak i po podziemiach. Każdy uczestnik ERASMUS+OPEN DAY 2017/2018 otrzymał praktyczny prezent – gadżety Erasmus+, które powinny przydać się się zarówno na zajęciach, jak i w codziennym życiu. Całe spotkanie zakończyło się w restauracji „Kuchnia Ogińskiej”, w podziemiach pałacu wspólnym posiłkiem. „Polish Food Lunch” – z menu składającym się wyłącznie z polskich potraw był świetną okazją do dalszej integracji i poznawania polskich zwyczajów i kultury.


O wydarzeniu napisali:

Fotogaleria