orientation week march 01
W dniach 18-28 lutego nowo przyjezdni studenci Erasmus+ uczestniczyli w pełnym wrażeń Orientation Week, zorganizowanym, jak co semestr, przez Dział Nauki i Wspólpracy z Zagranicą we współpracy z Uczelnianym Ośrodkiem Kultury. Jest to czas przeznaczony na naukę języka polskiego oraz poznawanie polskiej kultury i historii. Lektorat z języka polskiego przeprowadziła dr hab. Beata Walenciuk-Dejneka, a  wydarzenia kulturalno-rozrywkowe - kierownik UOK mgr Tadeusz Goc.

Studenci rozpoczęli Orientation Week od wycieczki po Siedlcach, w trakcie której zwiedzili m.in. zakład produkcyjny STADLER, Muzeum Regionalne oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Siedlcach. W niedzielę (24 lutego) udali się do Warszawy, gdzie mieli okazję odwiedzić Łazienki Królewskie i Pałac na Wodzie, Muzeum Powstania Warszawskiego, a także pospacerować po Starym Mieście. Dwa wieczory w tygodniu studenci spędzali na karaoke w uczelnianym klubie studenckim PeHa, śpiewając m.in. polskie piosenki, których nauczyli się podczas lekcji języka polskiego. Bawili się przy tym świetnie.

Kolejny tydzień przyniósł równie ciekawe atrakcje – zwiedzanie siedziby Katolickiego Radia Podlasie, gdzie każdy mógł spróbować swoich sił przy mikrofonie, wizyta w Bibliotece Głównej UPH, a w czwartek 28 lutego wycieczka do Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej. Dzień zakończył się wspólnym pieczeniem chleba nad ogniskiem i śpiewaniem polskich piosenek przy akompaniamencie gitary. W tym dniu studenci z zagranicy mieli okazję do celebrowania swojego pierwszego w życiu „Tłustego Czwartku” i skosztowania prawdziwie polskich pączków.

Orientation Week to świetny sposób na zapoznanie się z uczelnią, Siedlcami i integrację ze środowiskiem akademickim. Coraz liczniej w wydarzeniach OW biorą udział też polscy studenci, z czego się bardzo cieszymy. Kolejny tydzień pełen zabawy i nauki już w październiku!


---

On 18-28 February the recently arrived Erasmus+ students participated in an exciting Orientation Week organized by Research and International Relations Office together with the university’s Centre for Culture. Orientation Week is a time when foreign students have an opportunity to learn Polish language and to get to know Polish culture and history. Polish language course was led by dr hab. Beata Walenciuk-Dejneka, while Tadeusz Goc, the head of university’s Centre for Culture, prepared various cultural events.

The students started their Orientation Week with a tour around Siedlce during which they paid a visit to STADLER manufacturing plant, the Regional Museum and Siedlce Public Library. On Sunday (24 February) our guests went to Warsaw where they visited such tourist attractions as Łazienki Królewskie, Pałac na Wodzie, The Warsaw Rising Museum and the Old Town. Twice a week the students participated in karaoke evenings at PeHa student club. They had lots of fun singing along Polish songs that they had learnt during Polish language course.

The second week was also full of attractions – a visit to the Catholic “Podlasie” Radio where everyone had a chance to say a couple of words to the microphone, a visit to the university’s Main Library, and finally on Thursday (28 February) a trip to H. Sienkiewicz Museum in Wola Okrzejska and to the War Museum in Wola Gułowska. The last attraction of the day was a bonfire with bread roasting and singing along songs accompanied by a guitar. That day was also Shrove Thursday so our guests had a chance to try delicious Polish donuts for the first time in their lives.

Orientation Week is a great way for the Erasmus students to familiarize themselves with our university and our city and to integrate with the academic community. We are very pleased that also Polish students take part in Orientation Week events more and more often. Next such a week full of fun and learning to come in October!

Fotogaleria