kozlowka lublin trip 01
25 maja zagraniczni studenci Erasmus+ goszczący w tym semestrze na naszej uczelni mieli okazję uczestniczyć w kolejnej wycieczce zorganizowanej dla nich przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz kierownika UOK, mgr Tadeusza Goca. Tym razem nasi goście udali się do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, gdzie mieści się barokowy zespół pałacowo-parkowy pochodzący z XIX wieku. Jest to jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich w Polsce. W Kozłowce studenci mieli możliwość zwiedzić m.in. Kaplicę oraz przylegający do niej pokój, w którym w latach 1940-41 mieszkał ks. Stanisław Wyszyński, późniejszy Prymas Polski, Powozownię z przykładami powozów konnych z XIX i początku XX wieku, a także Galerię Sztuki Socrealizmu. Oprócz tego, można było pospacerować po przepięknym ogrodzie, po którym swobodnie przechadzały się okazałe pawie.

Kolejnym przystankiem dla naszych Erasmusów był Lublin, gdzie pod opieką przewodnika zwiedzili m.in. Basztę Zamkową i Kaplicę Trójcy Świętej z unikatowymi bizantyjskimi freskami. Następnie studenci udali się na zwiedzanie Starego Miasta aż dotarli do wejścia do Lubelskich Podziemi, by pokonać 280-metrową podziemną trasę pod Rynkiem i kamienicami Starego Miasta. Punktem kulminacyjnym podziemi jest ruchoma makieta przedstawiająca wielki pożar Lublina w 1719 r. wzbogacona efektami dźwiękowymi i świetlnymi. Inscenizacja zrobiła ogromne wrażenie na naszych zagranicznych gościach.

Na koniec grupa udała się na wspólny posiłek, aby nieco odpocząć i nabrać sił po trudach zwiedzania. Po obiedzie Erasmusi mieli czas wolny, który chętnie spędzili spacerując po tętniącym życiem Placu Litewskim  oraz uliczkami Starego Miasta. Miejmy nadzieję, że studenci powrócą do swoich krajów z jak najlepszymi wspomnieniami swojego pobytu w Polsce.

English version

On 25th of May foreign Erasmus+ students who are spending this semester at our university had a chance to participate in another trip organized for them by The Research and International Relations Department with the aid of Tadeusz Goc, the Head of The University Centre for Culture. This time our guests went to The Zamoyski Museum in Kozłówka – a baroque palace and park complex from the 19th century. It is one of the best preserved magnate residences in Poland. In Kozłówka the students had an opportunity to visit The Royal Chapel with the adjoining room where the future Primate of Poland, cardinal Stefan Wyszyński, was hiding from the Germans between 1940 and 1941, The Coach House with the examples of horse carriages from the 19th century, as well as The Socialist Art Gallery. Apart from that our guests could stroll around a beautiful garden where several impressive peacocks were walking freely.

Next stop for our Erasmus students was Lublin where, attended by a professional city guide, they could admire The Castle Tower and The Holy Trinity Chapel with unique Byzantine frescos. Then they went for a walk around The Old Town till they reached the entrance to Lublin’s underground route – a 280-meter-long route underneath The Old Town’s Square and old tenement houses. The biggest attraction of the underground route is a mobile model with sound and light effects, depicting the great fire of Lublin in 1719. The show made a huge impression on our foreign guests.

At the end of the day the group went for a common meal in order to take some rest and regain strengths after the intense sightseeing. After dinner the Erasmus students had some spare time which they gladly spent strolling around the lively Litewski Square and The Old Town’s streets. We hope that the students will return to their countries with possibly the best memories of their stay in Poland.

Fotogaleria