tytulowe
30 września w Rektoracie UPH odbyło się oficjalne powitanie grupy zagranicznych studentów, którzy w ramach programu Erasmus+ będą w semestrze zimowym studiować na naszej uczelni. Są wśród nich studenci z Turcji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Nigerii oraz Wietnamu. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą, koordynatorzy wydziałowi oraz studenci wolontariusze, którzy wyrazili chęć pomocy zagranicznym kolegom w zaaklimatyzowaniu się w środowisku akademickim UPH i w naszym mieście.

Po części oficjalnej nasi goście udali się do pobliskiej restauracji na typowo polski obiad, w trakcie którego mieli okazję porozmawiać bezpośrednio z koordynatorami wydziałowymi, a także lepiej poznać siebie nawzajem i zintegrować się z polskimi studentami. W ciągu najbliższych dwóch tygodni nasi Erasmusi będą uczestniczyć w lektoracie języka i kultury polskiej oraz bogatej ofercie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych przygotowanych specjalnie dla nich we współpracy z Uczelnianym Ośrodkiem Kultury.

English version:

On the 30th of September at the Rector’s Office we welcomed a group of foreign students who will study at our university in the winter term as part of their Erasmus mobility. This time we will be hosting students from Turkey, Spain, France, Italy, Nigeria and Vietnam. The meeting was led by UPH’s Research and International Relations Office and attended by the faculty co-ordinators, as well as students-volunteers (buddies) who will help our foreign guests to adapt in our academic community and our city.

After the formal part all went to a nearby restaurant to have a typical Polish lunch during which new students had a chance to talk directly with their faculty co-ordinators, to get to know each other better and to integrate with their Polish buddies. During next two weeks the Erasmus students will be participating in a rich offer of cultural and entertainment events organized for them with the aid of University’s Centre for Culture. 

Fotogaleria