Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+
Erasmus Institutional Coordinator
mgr Danuta Olejnik
tel.:+48 25 643 19 61
fax: +48 25 644 20 45

 
Godziny pracy (Office Hours):
poniedziałek 11:30 – 14:30 Monday 11.30 am - 2.30 pm
wtorek 11:30 – 14:30 Tuesday 11.30 am - 2.30 pm
środa 7:30 – 13:30 Wednesday 7.30 am - 1.30 pm
czwartek 7:30 – 12:30 Thursday 7.30 am - 12.30 am
piątek 10:00 – 13:00 Friday 10.00 am - 1.00 pm


Koordynatorzy instytutowi programu Erasmus+/ Erasmus+ Institute Coordinators
 

  Koordynator instytutowy/ Institute Coordinators Adres e-mail
Wydział Nauk Społecznych / Faculty of Social Sciences  
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie/ Institute of Security Studies dr Marlena Drygiel-Bielińska 
Instytut Nauk o Polityce i Administracji/ Institute of Political Science and Administration  dr Bartłomiej Suchodolski
Instytut Pedagogiki/ Institute of Pedagogy dr Aneta Niewęgłowska   
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości/ Institute of Management and Quality Sciences dr Ola Bareja-Wawryszuk
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu / Faculty of Medical and Health Sciences
Instytut Nauk o Zdrowiu/ Institute of Health Sciences dr Joanna Omieciuch
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych / Faculty of Exact and Natural Sciences
Instytut Nauk Chemicznych/ Institute of Chemical Sciences dr hab. Anna Kamecka
Instytut Nauk Biologicznych/ Institute of Biological Sciences dr Aneta Frankowska-Maciejewska
Instytut Matematyki/ Institute of Mathematics dr Renata Modzelewska-Łagodzin
Instytut Informatyki/ Institute of Computer Science dr Anna Wawrzyńczak-Szaban
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach/ Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry
Instytut Zootechniki i Rybactwa/ Institute of Animal Science and Fisheries dr Krystian Tarczyński
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa/ Institute of Agriculture and Horticulture mgr Emilia Rzążewska
Wydział Nauk Humanistycznych / Faculty of Humanities  
Instytut Historii/ Institute of History dr Rafał Roguski
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa/Institute of Linguistics and Literary Studies dr Kristina Vorontsova