Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+
Erasmus Institutional Coordinator
mgr Danuta Olejnik
tel.:+48 25 643 19 61
fax: +48 25 644 20 45

 
Godziny pracy (Office Hours):
poniedziałek 10.15 – 14.15 Monday 10.15 am - 2.15 pm
wtorek 13.30 – 15.30 Tuesday 1.30 pm - 3.30 pm
środa 10.15 – 14.15 Wednesday 10.15 am - 2.15 pm
czwartek 13.30 – 15.30 Thursday 1.30 pm - 3.30 pm
piątek 07.30 – 15.30 Friday 7.30 am -  3.30 pm


Koordynatorzy instytutowi programu Erasmus+/ Erasmus+ Institute Coordinators
 

  Koordynator instytutowy/ Institute Coordinators Adres e-mail
Wydział Nauk Społecznych / Faculty of Social Sciences  
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie/ Institute of Security Studies dr Marlena Drygiel-Bielińska 
Instytut Nauk o Polityce i Administracji/ Institute of Political Studies and Administration  dr Bartłomiej Suchodolski
Instytut Pedagogiki/ Institute of Education dr Aneta Niewęgłowska   
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości/ Institute of Management and Quality dr Ola Bareja-Wawryszuk
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu / Faculty of Medical and Health Sciences
Instytut Nauk o Zdrowiu/ Institute of Health Sciences mgr Rafał Zalewski
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych / Faculty of Exact and Natural Sciences
Instytut Nauk Chemicznych/ Institute of Chemistry dr hab. Anna Kamecka
Instytut Nauk Biologicznych/ Institute of Biology dr Aneta Frankowska-Maciejewska
Instytut Matematyki/ Institute of Mathematics dr Renata Modzelewska-Łagodzin
Instytut Informatyki/ Institute of Computer Science dr Anna Wawrzyńczak-Szaban
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach/ Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry
Instytut Zootechniki i Rybactwa/ Institute of Animal Science and Fisheries dr Krystian Tarczyński
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa/ Institute of Agriculture and Horticulture mgr Emilia Rzążewska
Wydział Nauk Humanistycznych / Faculty of Humanities  
Instytut Historii/ Institute of History dr Rafał Roguski
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa/Institute of Linguistics and Literature dr Kristina Vorontsova