Uczelnie partnerskie, do których mogą wyjechać wykładowcy w ramach programu Erasmus+Plik DOC
(data aktualizacji: 27.02.2020 r.)


Lista wykładowców zakwalifikowanych na wyjazd Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020Plik DOC


Lista wykładowców zakwalifikowanych na wyjazd Erasmus+ w rekrutacji uzupełniającej na rok akademicki 2019/2020Plik DOC


DokumentPlik
Zarządzenie nr 15/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 Plik DOC
Zarządzenie nr 103/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 23 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 15/2019 z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 Plik DOC
Formularz zgłoszeniowy nauczyciela 2020/2021 Plik DOC
Porozumienie o programie nauczania 2020/2021 Plik DOC
ERASMUS + z pakietem informacyjnym MSZ Plik DOC
Kody ISCED-F Plik DOC
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.