Studenci

Zarządzenie Rektora Nr 68 z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022
Tabela zwiera załączniki do Zarządzenie Rektora Nr 68 z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 
DokumentPlik
Załącznik nr. 2 Plik dostępny cyfrowo
Załącznik nr. 3 Plik dostępny cyfrowo
Załącznik nr. 4 Plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie Rektora Nr 57 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021

Tabela zwiera dokumenty dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+
DokumentPlik
Formularz zgłoszeniowy wyjazdu nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ Plik DOC
Formularz zgłoszeniowy wyjazdu nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ (plik dostępny cyfrowo) Plik dostępny cyfrowo
Przewodnik po programie Erasmus Plik DOC
Porozumienie o programie nauczania 2020/2021 Plik DOC
Rekrutacja i finansowanie wyjazdów w ramach Erasmus + w 2020/2021 Plik DOC
Wykaz uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ Plik DOC
Protokół wykłady STA C Plik DOC
Protokół uzupełniający wykłady STA C Plik DOC
ISCED Plik DOC
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.