Studenci

Rada do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła drugą edycję konkursu o Nagrodę Rady do Spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce. Prace można zgłaszać do 30 czerwca br.

Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich obronionych na uczelniach wyższych z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

W konkursie mogą brać udział:

  • autorzy prac magisterskich, po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora;
  • promotorzy (za zgodą autora);
  • uczelnie (za zgodą autora).

Termin nadsyłania prac – 30 czerwca 2021 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 lipca 2021 r.

Szczegóły konkursu na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-o-nagrode-rady-do-spraw-przedsiebiorczosci-przy-prezydencie-rp?fbclid=IwAR1cT3iwz0pB4Pk01peaCMZ03smyY6C0s9Fsvd24zafhpETAcjVOT0quK3w

konkurs o nagrodę Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP