W uczelni działają obecnie 32 koła naukowe, które skupiają studentów chętnych w odkrywaniu niepoznanych dotychczas głębin nauki. W ramach koła naukowego można poznać ciekawych ludzi, nawiązać kontakty, a także uczestniczyć w organizowanych wyjazdach badawczych oraz konferencjach. Najbardziej aktywni studenci corocznie otrzymują stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kliknij na dany wydział, aby dowiedzieć się więcej o kołach naukowych:

Wydział Humanistyczny


Koła naukowe działające przy Instytucie Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej:

 
Koła naukowe działające przy Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych:


Koła naukowe działające przy Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa:


Koła naukowe działające przy Instytucie Pedagogiki:


Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Koła naukowe działające przy Instytucie Administracji Samorządu i Prawa:


Koła naukowe działające przy Instytucie Zarządzania i Marketingu:

Wydział Nauk Ścisłych

Koła naukowe działające przy Instytucie Chemii:


Koła naukowe działające przy Instytucie Matematyki:


Koła naukowe działające przy Instytucie Informatyki:

Wydział Przyrodniczy

Koła naukowe działające przy Instytucie Agronomii:

  • Studenckie Koło Naukowe Agroturystów
  • Studenckie Koło Inżynierii Rolniczej
  • Koło Naukowe Menedżerów Agrobiznesu
  • Koło Naukowe Ekonomistów Rolnictwa

Koła naukowe działające przy Instytucie Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt:


Koła naukowe działające przy Instytucie Biologii:


Koła naukowe działające przy Instytucie Nauk o Zdrowiu: