Szczegółowe informacje o kredytach studenckich dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem: https://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/informacja-o-kredytach-studenckich-w-roku-akademickim-2018-2019.html