Dokument Plik
Zarządzenie nr 101/2020 Rektora UPH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie opłat za świadczone usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2020/2021 Plik PDF
Zarządzenie nr 102/2020 Rektora UPH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie opłat za świadczone usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2020/2021 dla absolwentów UPH Plik PDF
Zarządzenie nr 114/2020 Rektora UPH z dnia 23 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenia Rektora UPH nr 101/2020 oraz 102/2020 Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.