Dokument Plik
Informacja dot. postępowania w zakresie ubiegania się o stypendium ministra na rok akademicki 2019/2020 dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców Plik PDF
Wniosek o przyznanie stypendium dla wybitnego młodego naukowca za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej Plik PDF
Oświadczenie w sprawie zgodności wersji elektronicznej z papierową Plik DOC
Oświadczenie młodego naukowca Plik DOC


Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.