Dokument Plik
Zasady postępowania przy ubieganiu się o stypendium Ministra na rok 2018/2019 Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom Plik PDF
Wniosek o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia Plik DOC
Wskazówki MNiSW dotyczące wypełniania wniosków o stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019 Plik PDF
Wykaz Polskich Związków Sportowych Plik PDF
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów określonych w art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym Plik DOC
Informacja nt. stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów Plik PDF
Wytyczne zespołu oceniającego Plik PDF


Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.