Dokument Plik
Zasady postępowania przy ubieganiu się o stypendium Ministra na rok 2018/2019 Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom Plik PDF
Wniosek o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia Plik DOC
Wskazówki MNiSW dotyczące wypełniania wniosków o stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019 Plik PDF
Wykaz Polskich Związków Sportowych Plik PDF
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów określonych w art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (dla studentów studiów I stopnia) Plik DOC
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów określonych w art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (dla studentów studiów II stopnia) Plik DOC
Wytyczne zespołu oceniającego Plik PDF
Informacja nt. stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego dla studentów Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.