Dokument Plik
Informacja dot. postępowania w zakresie ubiegania się o stypendium ministra na rok akademicki 2019/2020 dla studentów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich w UPH Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców Plik PDF
Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020 Plik DOC
Oświadczenie studenta (w pliku Word) Plik DOC
Oświadczenie studenta (w pliku PDF) Plik PDF
Oświadczenie dot. spełniania kryteriów, wynikających z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Plik DOC
Oświadczenie dot. zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną Plik DOC
Wykaz Polskich Związków Sportowych Plik PDF
Oświadczenie współautora publikacji Plik DOC
Przykładowy wniosek o przyznanie stypendium dla studenta za znaczące osiągnięcia NAUKOWE I SPORTOWE na rok akademicki 2019/2020 Plik PDF
Generator opisów osiągnięć we wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów do pobrania na stronie MNiSW (link poniżej):

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020
 
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 (link do strony www MNiSW)