Wniosek o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021 oraz załączniki do wniosku student powinien przygotować samodzielnie, zgodnie z instrukcją podaną na poniższej stronie MNiSW https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021.

W roku akademickim 2020/2021 wnioski należy składać za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF – system ogólnopolski). System będzie aktywny od 1 października 2020 r. – prace nad system w zakresie składania ww. wniosków nadal trwają w MNiSW.

Informacja na temat sposobu i terminu składani wniosków o przyznaniu stypendium MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021 zostanie opublikowana w drugiej połowie września.Dokument Plik
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.