W związku z otrzymaną dotacją podmiotową na 2020 r., wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów studiów stacjonarnych należy złożyć w terminie do 8 lipca 2020 r. - zalecaną formą składania wniosków jest droga pocztowa.

HARMONOGRAM WYPŁAT STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO ORAZ STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ dla doktorantów w roku kalendarzowym 2020

MIESIĄC Termin
LIPIEC 31
SIERPIEŃ 12
WRZESIEŃ 25
PAŹDZIERNIK 30
LISTOPAD Termin wypłaty zgodny z harmonogramem wypłat stypendiów z funduszu stypendialnego dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2020/2021.

GRUDZIEŃ

Dokument Plik
ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów studiów stacjonarnych UPH   Plik PDF
REGULAMIN zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla doktorantów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach   Plik PDF
Załącznik 1 do regulaminu: wniosek o przyznanie stypendium z dotacji projakościowej Plik PDF Plik PDF
Załącznik 2 do regulaminu: kwestionariusz osiągnięć doktoranta
Plik PDF Plik PDF
Klauzula informacyjna Plik PDF Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word 2007 i wersje nowsze.