Studenci

Szczegółowe informacje na temat stypendiów znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Edukacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow