Na terenie uczelni funkcjonuje Uczelniany Ośrodek Kultury, który skupia ośrodki i kluby studenckie. Powstał on w styczniu 1995 roku. W jego skład wchodzą:
  • Studencki Ośrodek Działań Kulturalnych "LIMES" (SODK LIMES) działający od 1977 roku z siedzibą przy ul. Bema 1.
  • Klub Studencki "PeHa", funkcjonujący od 1993 - 1995 roku w strukturze SODK LIMES z siedzibą przy ul. 3 Maja 49.
  • Dyskusyjny Klub Filmowy "Doza" (DKF "Doza").
  • Klub Miłośników Teatru.
  • Radiowęzły studenckie.
  • Sekcje, kluby zainteresowań i grupy twórcze.
Uczelniany Ośrodek Kultury prowadzi także inne formy działalności, m.in.: