Studenci

{boxplus href=|images/AP_2008/photos/wiesci_wp/wiesci_1.jpg| title=|Rada Wydziału Przyrodniczego|}{/boxplus}
Tradycyjnie, po raz trzydziesty pierwszy, w czwartą sobotę października, w auli im. Janusza Skolasińskiego, zebrała się Rada Wydziału Przyrodniczego, aby wręczyć dyplomy kolejnym 614 absolwentom rocznika 2008. W uroczystości udział wzięli Prodziekani zaprzyjaźnionych Wydziałów Akademii oraz duszpasterze akademiccy, przewodnicy duchowi studiującej młodzieży. W słowie do opuszczającej mury Wydziału młodzieży, Dziekan, prof. dr hab. Piotr Guliński podkreślił wkład kulturowy, jaki wnoszą nauczyciele akademiccy w wychowanie elity kadr magisterskich i inżynierskich szczególnie w zakresie takich uniwersalnych wartości, jak: poszanowanie pracy i godności człowieka, uznawanie hierarchii i wagi problemów, przestrzeganie dyscypliny oraz dbałość o stan środowiska naturalnego. Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji wszystkich celów wytyczonych w trakcie trwania studiów.


{boxplus href=|images/AP_2008/photos/wiesci_wp/wiesci_2.jpg| title=|Wręczenie dyplomów|}{/boxplus}
- Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik przyznał Instytutowi Biologii dyplom za odkrywanie niezwykłości świata, pasję dzielenia się swoimi zainteresowaniami oraz odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań. Gratulacje

- 17 października br. Pan prof. dr hab. Stanisław Kalembasa otrzymał medal Złotego Jacka za wybitne osiągnięcia naukowe, przyznany przez Siedleckie Towarzystwo Naukowe. Gratulacje.

- Pan prof. dr hab. Marcin Horbowicz z Katedry Fizjologii Roślin i Genetyki Instytutu Biologii został jednym ze współautorów opatentowanych w Kanadzie (Canadian Letters Patent 2,226,641, issued July 15, 2008, inventors: Ralph L. Obendorf and Marcin Horbowicz) badań prowadzonych podczas pobytu w USA w latach 1994-2001. Zastrzeżenie patentowe dotyczy potencjalnych właściwości farmakologicznych węglowodanów zawartych w nasionach gryki oraz procedury ich wyodrębniania i oczyszczania, a jego tytuł brzmi: Preparation of fagopyritols and uses therefor.
Serdecznie Panu Profesorowi gratulujemy i życzymy dalszych tak znaczących osiągnięć.

- Pani Alicja Dzido i Pani Magdalena Rzewuska, studentki kierunku Biologia, zajęły pierwsze miejsce w ramach XII Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników, organizowanego przez Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, za pracę zatytułowaną „Kondycja kęp Carem cespitosa L. na stałej powierzchni w Białowieskim Parku Narodowym”. Opiekunem naukowym pracy była Pani dr Lidia Borkowska.
    Prosimy o przyjęcie gratulacji i życzeń dalszych sukcesów naukowych.

Informacje przygotowała
Anna Szlauer