Studenci

Aktualności STUDENCI

Wernisaż Janusza Gajosa
W ramach X Festiwalu Nauki i Sztuki 19 października 2008 roku Akademicka Galeria Fotografii w Siedlcach (mieszcząca się w
Instytucie Informatyki AP) zaprezentowała zdjęcia znanego aktora teatralnego i telewizyjnego Janusza Gajosa. Wydarzenie rozpoczął wernisaż, na którym oprócz licznie zgromadzonej publiczności obecni byli Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych prof. dr hab. Iwona Szamrej Foryś, zastępca dyrektora Instytutu Informatyki mgr Stefan Skulimowski oraz organizator festiwalu dr Ryszard Kowalski. Więcej