Studenci

Aktualności STUDENCI

wernisaż prac studentów
W dniu 17 czerwca 2008 roku w Akademickiej Galerii Fotografii (mieszczącej się w
Instytucie Informatyki AP) odbył się wernisaż wystawy prac studentów V roku Pedagogiki ze specjalnością Plastyka. Wernisaż rozpoczął zastępca dyrektora Instytutu Informatyki mgr Stefan Skulimowski. Na wernisażu studenci prezentowali swoje najnowsze osiągnięcia w zakresie fotografii. Więcej