logo_antybiotyk

Projekt realizowany w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie oraz w Instytucie Chemii Wydziału Nauk Ścisłych UPH w Siedlcach współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

„Potencjalny antybiotyk oraz metoda pozyskiwania nowych związków przeciwbakteryjnych”

 

Nr: UDA-POIG.01.03.01-14-136/09-02.

 

Koordynator projektu: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa (kierownik dr Jolanta Solecka).

 

Narastająca oporność wielu szczepów bakterii na dostępne handlowo antybiotyki powoduje konieczność poszukiwania nowych substancji przeciwbakteryjnych. Zadanie w ramach projektu POIG wykonywane w Instytucie Chemii WNS dotyczy syntezy pochodnych 3,4-dihydroizochinoliny, które hamują aktywność DD-karboksy-peptydaz/transpeptydaz oraz wykazują aktywność przeciwbakteryjną. Głównym celem jest opracowanie wydajnej syntezy najbardziej obiecującego związku JS-1, który w ilościach miligramowych został wydzielony z brzeczki fermentacyjnej bakterii Streptomyces sp 8812. Syntezowane są także związki o podobnej strukturze i jeszcze lepszych właściwościach. W pracach uczestniczą studentki kierunku chemia: Agata Ciejak, Agnieszka Osior, Magdalena Wardak oraz pracownicy naukowi WNS: mgr Bartek Pietrzak, dr Mariusz Mojzych oraz dr hab. Robert Kawęcki (kierownik zadania). Nad stroną administracyjno-finansową czuwa mgr Elżbieta Pokrywczyńska.

 

Strona www projektu:   http://www.bioactive.pzh.gov.pl

 

Linki do oficjalnych stron poświęconych programowi Innowacyjna Gospodarka: