Komisja ds. mieszkaniowych

 • dr hab. inż. Ewa Wójcik – przewodnicząca;
 • dr Waldemar Bartyna – członek;
 • mgr Andrzej Dobosz – członek;
 • dr Adriana Pogoda-Kołodziejak – członek;
 • dr Bartłomiej Suchodolski – członek.

Komisja ds. socjalnych

 • dr Edyta Bombiak – przewodnicząca;
 • mgr Hanna Andrzejewska – członek;
 • prof. dr hab. Antoni Bombik – członek;
 • dr hab. Andrzej Borkowski – członek;
 • mgr Elżbieta Kalińska – członek;
 • dr hab. Jerzy Kolarzowski – członek;
 • mgr Andrzej Magryta – członek;
 • mgr Ewa Olender – członek.

Komisja inwentaryzacyjna

 • dr inż. Jacek Rak – przewodniczący;
 • mgr Elżbieta Krzymowska – członek;
 • mgr Robert Mazurek – członek;
 • mgr Monika Mikołajuk – członek;
 • mgr Dorota Mudant – członek;
 • mgr Agata Trębicka – członek.

Komisja ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

 • dr hab. Andrzej Soroka – przewodniczący;
 • mgr Grzegorz Adamczyk – członek;
 • dr inż. Wiesław Czeluściński – członek;
 • dr Waldemar Wysocki – członek.

Komitet wydawniczy (Zarządzenie Rektora Nr 174/2020)

 • prof. dr hab. Andrzej Barczak, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (dyscyplina: informatyka);
 • dr Jolanta Brodowska-Szewczuk, Wydział Nauk Społecznych (dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości);
 • dr hab. Janina Florczykiewicz, Wydział Nauk Społecznych (dyscyplina: pedagogika);
 • dr Arkadiusz Indraszczyk, Wydział Nauk Społecznych (dyscyplina: nauki o polityce i administracji);
 • dr Beata Jakubik, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (dyscyplina: nauki biologiczne);
 • dr hab. Stanisław Jarmoszko, Wydział Nauk Społecznych (dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie);
 • prof. dr hab. Wojciech Kolanowski, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (dyscyplina: nauki o zdrowiu);
 • dr Katarzyna Mroczyńska, Wydział Nauk Humanistycznych (dyscyplina: językoznawstwo);
 • dr Paweł Piszcz, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (dyscyplina: nauki chemiczne);
 • dr Agnieszka Prusińska, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (dyscyplina: matematyka);
 • dr hab. Sławomir Sobieraj, Wydział Nauk Humanistycznych (dyscyplina: literaturoznawstwo);
 • dr hab. inż. Jacek Sosnowski, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach (dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo);
 • dr hab. Maria Starnawska, Wydział Nauk Humanistycznych (dyscyplina: historia);
 • dr hab. inż. Ewa Wójcik, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach (dyscyplina: zootechnika i rybactwo).

Komisja ds. etyki badań naukowych (Zarządzenie Rektora Nr 128/2020)

 • dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą – przewodniczący;
 • dr hab. Robert Kawęcki, WNSP – członek;
 • dr hab. n. med. Jakub Radziszewski, WNMZ – członek;
 • dr hab. Bartosz Nowakowski, WS – członek;
 • dr hab. Mikołaj Bieluga, WH – członek.