KOMISJA DS. MIESZKANIOWYCH

dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka – przewodnicząca,
dr hab. inż. Anna Milczarek – członek,
dr Waldemar Bartyna – członek,
mgr Andrzej Dobosz – członek,
mgr Bartłomiej Suchodolski;


KOMISJA DS. SOCJALNYCH

prof. dr hab. Krystyna Zarzecka – przewodnicząca,
prof. dr hab. Antoni Bombik – członek,
dr hab. Andrzej Borkowski – członek,
mgr Hanna Andrzejewska – członek,
mgr Elżbieta Kalińska – członek,
mgr Ewa Olender – członek,
Jadwiga Gwiazdowska – członek,
Stanisława Polkowska – członek;

KOMISJA INWENTARYZACYJNA 

dr inż. Jacek Rak – przewodniczący,
mgr Monika Mikołajuk – członek,
Zbigniew Karwowski – członek,
Mirosław Maś – członek,
mgr Małgorzata Perkowska – członek,
Stanisława Polkowska – członek,
mgr Hanna Popek – członek,
mgr Ewa Sakowska – członek,
mgr Agata Trębicka – członek;

KOMISJA DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

dr hab. Grażyna Ciepiela – przewodnicząca,
dr inż. Mateusz Niedbała - członek,
dr inż. Wiesław Czeluściński – członek,
mgr Grzegorz Adamczyk – członek;

KOMITET WYDAWNICZY


prof. dr hab. Andrzej Barczak, Wydział Nauk Ścisłych (kierunek informatyka);
dr hab. Andrzej Borkowski, Wydział Humanistyczny (kierunek filologia);
dr hab. Mikołaj Bieluga, Wydział Humanistyczny (kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych);
dr hab. Grażyna Ciepiela, Wydział Przyrodniczy (kierunek turystyka i rekreacja);
dr hab. Janina Florczykiewicz, Wydział Humanistyczny (kierunek pedagogika);
dr hab. Robert Gałązkowski, Wydział Przyrodniczy (kierunek ratownictwo medyczne);
dr hab. Jerzy Gieorgica, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (kierunek administracja);
dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, Wydział Humanistyczny (kierunek bezpieczeństwo narodowe);
dr hab. Beata Jakubik, Wydział Przyrodniczy (kierunki: analityka z diagnostyką molekularną, biologia);
dr hab. Jarosław Kardas, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (kierunki: logistyka, zarządzanie);
dr hab. Wojciech Kolanowski , Wydział Przyrodniczy (kierunek dietetyka);
dr Agnieszka Prusińska, Wydział Nauk Ścisłych (kierunek matematyka);
dr hab. Zofia Rzymowska, Wydział Przyrodniczy (kierunki: gospodarka przestrzenna, rolnictwo);
dr hab. Sławomir Sobieraj, Wydział Humanistyczny (kierunek filologia polska);
prof. dr hab. Stanisław Socha, Wydział Przyrodniczy (kierunki: bioinżynieria produkcji żywności, zootechnika);
dr hab. Maria Starnawska, Wydział Humanistyczny (kierunek historia);
dr Grzegorz Wierzbicki, Wydział Humanistyczny (kierunek kryminologia stosowana);
dr Waldemar Wysocki, Wydział Nauk Ścisłych (kierunek chemia).

KOMISJA ds. ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH

dr hab. Mirosław Minkina, Prorektor ds. Nauki - przewodniczący
dr hab. Robert Kawęcki, WNŚ - członek; 
dr hab. Jakub Radziszewski, WP - członek;
dr hab. Bartosz Nowakowski, WNEiP - członek;
dr hab. Mikołaj Bieluga, WH - członek.