Senacka Komisja statutowo-regulaminowa

1) dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, WH – przewodniczący;
2) prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska, WP – członek;
3) prof. dr hab. Piotr Guliński, WP – członek;
4) dr hab. Wiesława Barszczewska, WNS – członek;
5) prof. dr hab. Andrzej Kapturkiewicz, WNS – członek;
6) dr Andrzej Dana, WH – członek;
7) dr hab. Stanisław Faliński, WNEP – członek;
8) ........................., WNEP – członek;
9) ........................., SJO – członek;
10) dr Ireneusz Chrząścik, Kanclerz – członek;
11) mgr Andrzej Krasuski, Kwestor – członek;
12) mgr Jarosław Szynkarczyk, DO – członek


Senacka Komisja ds. finansów i budżetu

1.  dr hab. Marek Cisek, WNEiP - przewodniczący
2.  prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska, WP – członek 
3.  dr hab. Wiesława Barszczewska, WNS – członek 
4.  prof. dr hab. Stanisław Jaczyński, WH – członek 
5.  dr Ireneusz Chrząścik, Kanclerz – członek 
6.  mgr Andrzej Krasuski, Kwestor – członek 
7.  ............................., SJO – członek 
8.  mgr Ewa Kozarska, BG – członek Senacka Komisja ds. badań naukowych i rozwoju kadry naukowej

1) dr hab. Janina Kopyra, WNS – przewodnicząca;
2) prof. dr hab. Kazimierz Jankowski, WP – członek;
3) dr hab. Wojciech Kolanowski, WP – członek;
4) dr hab. Danuta Branowska, WNS – członek;
5) dr hab. Sławomir Sobczak, WH – członek;
6) dr hab. Roman Mnich, WH – członek;
7) dr Edyta Bombiak, WNEP – członek;
8) dr Monika Jasińska, WNEP – członek.

 

Senacka Komisja ds. jakości kształcenia

1.   dr Anna Rak, WNEiP - przewodnicząca
2.   dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga, WP – członek 
3.   dr hab. Barbara Symanowicz, WP – członek 
4.   dr Beata Gałek WH – członek 
5.   dr Adriana Pogoda-Kołodziejak, WH – członek 
6.   dr Danuta Kroczewska, WNS – członek 
7.   dr Mirosław Barański, WNS – członek 
8.   dr Monika Wakuła, WNEiP – członek 
9.   Damian Fiołek – przedstawiciel studentów
10. dr inż. Mateusz Niedbała – przedstawiciel doktorantówSenacka Komisja ds. oceny jakości kształcenia

1.   dr Beata Bocian-Waszkiewicz, WH – przewodnicząca
2.   prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska, WP – członek 
3.   dr hab. Grażyna Anna Ciepiela, WP – członek 
4.   dr Malina Kaszuba, WH – członek 
5.   dr hab. Anna Kamecka, WNS – członek 
6.   dr Mirosław Jakubiak, WNS – członek 
7.   prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion, WNEiP – członek 
8.   dr Beata Domańska-Szaruga, WNEiP – członek 
9.   Dariusz Krzęcio - przedstawiciel studentów
10. Mgr Wojciech Maksymiuk – przedstawiciel doktorantówSenacka Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się poza systemem studiów

1.  dr hab. Anna Charuta, Prorektor ds. studiów - przewodnicząca
2.  prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska WP, – członek 
3.  dr hab. Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk, WP – członek 
4.  dr hab. Anna Klim-KIimaszewska, WH – członek 
5.  dr Małgorzata Wiśniewska, WH – członek 
6.  dr hab. Mariusz Mojzych, WNS – członek 
7.  dr Bożena Piekart, WNS – członek 
8.  dr hab. Jarosław Kardas, WNEiP – członek 
9.  dr Anna Rak, WNEiP – członek 

 

Senacka Komisja ds. rozwoju uczelni

1) dr hab. Zbigniew Karczmarzyk, Prorektor ds. rozwoju – przewodniczący;
2) prof. dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska, WP – członek;
3) dr hab. Jolanta Marciniuk, WP – członek;
4) dr hab. Danuta Branowska, WNS – członek;
5) dr Mirosław Szaban, WNS – członek;
6) dr Aldona Borkowska, WH – członek;
7) dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, WH – członek;
8) dr Anna Marciniuk-Kluska, WNEP – członek;
9) dr Marcin Krawczyk, WNEP – członek;
10) dr Ireneusz Chrząścik, Kanclerz – członek;
11) mgr Andrzej Krasuski, Kwestor – członek.

 

Senacka Komisja ds. nagród i odznaczeń

1) dr hab. Mirosław Minkina, Prorektor ds. nauki – przewodniczący;
2) prof. dr hab. Krystyna Zarzecka, WP – członek;
3) dr hab. Roman Niedziółka, WP – członek;
4) dr hab. Jarosław Cabaj, WH – członek;
5) dr hab. Tomasz Nowak, WH – członek;
6) prof. dr hab. Antoni Jówko, WNS – członek;
7) dr hab. Wiesława Barszczewska, WNS – członek;
8) dr hab. Marzena Wójcik-Augustyniak, WNEiP – członek;
9) dr hab. Jarosław Kardas, WNEiP – członek;
10) dr Ireneusz Chrząścik, Kanclerz – członek;
11) mgr Ewa Kozarska, BG – członek;
12) mgr Justyna Polak-Dawidowicz, SJO – członek;
13) mgr Mariusz Duda, DSP – członek


 
Konwent ds. Tytułu Doktora Honoris Causa

1.  prof. dr hab. Antoni Jówko WNS - przewodniczący
2.  prof. dr hab. Kazimierz Jankowski WP – członek 
3.  prof. dr hab. Stanisław Socha WP – członek 
4.  prof. dr hab. Alexey Tretiakov WNS – członek 
5.  prof. dr hab Stanisław Jarmoszko, WH – członek 
6.  prof. dr hab. Lesław Pytka, WH – członek 
7.  dr hab. Marek Cisek WNEiP, WNEiP – członek 
8.  prof. dr hab. Yury Pauliuchuk, WNEiP – członek 


Senacka Komisja ds. przyznawania działek budowlanych

1. dr hab. Zbigniew Karczmarzyk (Prorektor ds. rozwoju) – przewodniczący;
2. prof. dr hab. Stanisław Jaczyński, WH – członek;
3. dr hab. Marek Cisek WNEiP – członek;
4. dr hab. Wiesława Barszczewska WNS – członek;
5. prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska WP – członek;
6. dr hab. Stanisław Faliński WNEiP – członek;
7. dr hab. Roman Mnich WH – członek;
8. dr hab. Lidia Obojska WNS – członek;
9. dr hab. Iwona Sprawka WP – członek;
10. dr Ireneusz Chrząścik, Kanclerz – członek.

 

Uczelniana Komisja oceniająca

1) dr hab. Jarosław Kardas, WNEP – przewodniczący;
2) prof. dr hab. Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk, WP – członek;
3) dr hab. Cezary Sempruch, WP – członek;
4) dr hab. Lidia Obojska, WNS – członek;
5) dr hab. Robert Kawęcki, WNS – członek;
6) prof. dr hab. Andrzej Glen, WH – członek;
7) dr hab. Mariusz Kubiak, WH – członek;
8) mgr inż. Danuta Olejnik, SJO – członekOdwoławcza Komisja Oceniająca

1.  dr hab. Stanisław Faliński, WNEiP - przewodniczący
2.  prof. dr hab. Piotr Guliński, WP
3.  dr hab. Barbara Kot, WP
4.  dr hab. Janina Kopyra, WNS
5.  dr hab. Krzysztof Szkatuła, WNS
6.  dr hab. Elżbieta Kur, WH
7.  dr hab. Mariusz Kubiak, , WH
8.  dr hab. Krzysztof Prokop, WNEiP
9.  dr inż. Barbara Witak, SJO

Skład komisji na dn. 24.10.2018 r.