Senacka Komisja ds. Nauki (Uchwała Senatu Nr 260/2020)

 1. dr hab. Janina Kopyra, WNSP - przewodnicząca;
 2. dr hab. Stanisław Topolewski, WS - członek;
 3. dr hab. Dariusz Magier, WH - członek;
 4. dr hab. Marzena Stańska, WNSP - członek;
 5. dr hab. inż. Dorota Banaszewska, WANZ - członek;
 6. dr hab. inż. Jacek Sosnowski, WANZ - członek;
 7. dr hab. Anna Kamecka, Dyrektor Szkoły Doktorskiej - członek;
 8. mgr Ewa Kozarska, Dyrektor Biblioteki Głównej - członek.

Senacka Komisja Statutowo-Regulaminowa (Uchwała Senatu Nr 165/2020 i Nr 5/2021)

 1. dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, WS – przewodniczący;
 2. dr Michał Krawczyk, WS – członek;
 3. dr hab. Roman Bobryk, WH – członek;
 4. dr hab. Robert Piętek, WH – członek;
 5. prof. dr hab. Antoni Bombik, WANZ – członek;
 6. prof. dr hab. Piotr Guliński, WANZ – członek;
 7. dr hab. Wiesława Barszczewska, WNSP – członek;
 8. dr hab. Cezary Sempruch, WNSP – członek;
 9. dr hab. Agnieszka Godlewska, WNMZ – członek;
 10. prof. dr hab. Wojciech Kolanowski, WNMZ – członek;
 11. mgr Agnieszka Laszuk, CJO – członek;
 12. mgr Michał Kowal, Zastępca Kanclerza – członek;
 13. mgr Andrzej Krasuski, Kwestor – członek;
 14. mgr Jarosław Szynkarczyk, DOZ – członek.

Senacka Komisja ds. Finansów i Budżetu (Uchwała Senatu Nr 166/2020 i Nr 6/2021)

 1. dr hab. Malina Kaszuba, WS – przewodnicząca;
 2. prof. dr hab. Marek Gugała, WANZ – członek;
 3. dr hab. n. med. Jakub Radziszewski, WNMZ – członek;
 4. dr hab. Cezary Sempruch, WNSP – członek;
 5. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, WH – członek;
 6. mgr Stanisław Czajka, CJO – członek;
 7. mgr Michał Kowal, Zastępca Kanclerza – członek;
 8. mgr Andrzej Krasuski, Kwestor – członek;
 9. mgr Ewa Kozarska, BG – członek.

Senacka Komisja ds. Jakości Kształcenia (Uchwała Nr 167/2020, Nr 15/2021 i Nr 82/2021)

 1. dr hab. Roman Niedziółka, WANZ – przewodniczący;
 2. prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska, WANZ – członek;
 3. dr Agnieszka Araucz-Boruc, WS – członek;
 4. dr inż. Anna Rak, WS – członek;
 5. dr Adriana Pogoda-Kołodziejak, WH – członek;
 6. dr Ewa Kozak, WH – członek;
 7. dr Danuta Kroczewska, WNSP – członek;
 8. dr hab. Marzena Stańska, WNSP – członek;
 9. prof. dr hab. Grażyna Ciepiela, WNMZ – członek;
 10. mgr Zdzisława Borkowska, WNMZ – członek;
 11. dr hab. Anna Kamecka, Szkoła Doktorska – członek;
 12. dr Sabina Wieruszewska–Duraj, Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – członek;
 13. Agnieszka Kumanowicz, przedstawiciel studentów – członek;
 14. mgr Sławomir Tomaszewski, przedstawiciel doktorantów – członek;
 15. mgr Katarzyna Kamionka-Kanclerska, przedstawiciel Szkoły Doktorskiej – członek;
 16. dr Monika Niedziółka, CKRON – członek.

Senacka Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia (Uchwała Nr 168/2020 i Nr 83/2021)

 1. dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, WS – przewodnicząca;
 2. dr Ewa Multan, WS – członek;
 3. dr Agnieszka Mazek, WH – członek;
 4. dr Barbara Stelingowska, WH – członek;
 5. prof. dr hab. Cezary Tkaczuk, WANZ – członek;
 6. dr hab. inż. Andrzej Wysokiński, WANZ – członek;
 7. dr hab. Dorota Wereda, WH – członek;
 8. dr hab. Barbara Kot, WNSP – członek;
 9. prof. dr hab. Wojciech Kolanowski, WNMZ – członek;
 10. dr Arkadiusz Wejnarski, WNMZ – członek;
 11. Dominik Kowalczyk, przedstawiciel studentów – członek;
 12. mgr Wojciech Maksymiuk, przedstawiciel doktorantów – członek;
 13. mgr Ilona Rytel-Baniak, przedstawiciel Szkoły Doktorskiej – członek.

Senacka Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się poza Systemem Studiów (Uchwała Senatu Nr 169/2020)

 1. dr hab. Anna Wysokińska, WANZ – przewodnicząca;
 2. prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska, WANZ – członek;
 3. dr inż. Anna Rak, WS – członek;
 4. dr Bartłomiej Suchodolski, WS – członek;
 5. dr hab. Mikołaj Bieluga, WH – członek;
 6. dr Arkadiusz Zawadzki, WH – członek;
 7. dr hab. Mariusz Mojzych, WNSP – członek;
 8. dr Bożena Piekart, WNSP – członek;
 9. dr hab. Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk, WNMZ – członek;
 10. dr hab. Kryspin Mitura, WNMZ – członek.

Senacka Komisja ds. Rozwoju Uczelni (Uchwała Senatu Nr 170/2020)

 1. dr Marcin Chrząścik, WS – przewodniczący;
 2. dr hab. Malina Kaszuba, WS – członek;
 3. dr Natalia Sanżarewska-Chmiel, WH – członek;
 4. dr hab. Tomasz Nowak, WH – członek;
 5. dr hab. inż. Katarzyna Rymuza, WANZ – członek;
 6. dr hab. inż. Elżbieta Bombik, WANZ – członek;
 7. dr hab. Danuta Branowska, WNSP – członek;
 8. dr Mirosław Szaban, WNSP – członek;
 9. dr hab. n. med. Jakub Radziszewski, WNMZ – członek;
 10. dr hab. Andrzej Soroka, WNMZ – członek;
 11. mgr Michał Kowal, Zastępca Kanclerza – członek;
 12. mgr Andrzej Krasuski – Kwestor

Senacka Komisja ds. Nagród i Odznaczeń (Uchwała Senatu Nr 171/2020 i Nr 7/2021)

 1. dr hab. Stanisław Topolewski, WS – przewodniczący;
 2. dr hab. Bartosz Nowakowski, WS – członek;
 3. dr hab. Dariusz Magier, WH – członek;
 4. dr hab. Michał Szulik, WH – członek;
 5. prof. dr hab. Krystyna Zarzecka, WANZ – członek;
 6. dr hab. inż. Dorota Banaszewska, WANZ – członek;
 7. dr hab. Cezary Sempruch, WNSP – członek;
 8. dr hab. Wiesława Barszczewska, WNSP – członek;
 9. dr hab. Katarzyna Antosik, WNMZ – członek;
 10. dr hab. Agnieszka Godlewska, WNMZ – członek;
 11. mgr Michał Kowal, Zastępca Kanclerza – członek;
 12. mgr Ewa Kozarska, BG – członek;
 13. mgr Mariusz Duda, DSP – członek.

Konwent ds. Tytułu Doktora Honoris Causa (Uchwała Senatu Nr 172/2020)

 1. prof. dr hab. Cezary Tkaczuk, WANZ – przewodniczący;
 2. prof. dr hab. Wanda Wadas, WANZ – członek;
 3. prof. dr hab. Andrzej Glen, WS – członek;
 4. prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko, WS – członek;
 5. prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, WH – członek;
 6. prof. dr hab. Stanisław Jaczyński – członek;
 7. prof. dr hab. Andrzej Barczak, WNSP – członek;
 8. prof. dr hab. Bogumił Leszczyński, WNSP – członek;
 9. dr hab. Katarzyna Antosik, WNMZ – członek;
 10. dr hab. Agnieszka Godlewska, WNMZ – członek.

Senacka Komisja ds. Przyznawania Działek Budowlanych (Uchwała Senatu Nr 173/2020)

 1. dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, WH – przewodnicząca;
 2. dr hab. Andrzej Borkowski, WH – członek;
 3. dr hab. Malina Kaszuba, WS – członek;
 4. dr hab. Norbert Malec, WS – członek;
 5. prof. dr hab. Marek Gugała, WANZ – członek;
 6. dr hab. Ewa Wójcik, WANZ – członek;
 7. dr hab. Cezary Sempruch, WNSP – członek;
 8. dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, WNSP – członek;
 9. dr hab. n. med. Jakub Radziszewski, WNMZ – członek;
 10. dr hab. Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk, WNMZ – członek.