Uczelniana Komisja Oceniająca

dr hab. Jarosław Kardas, WNEiP - przewodniczący
prof. dr hab. Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk, WP - członek
dr hab Cezary Sempruch, WP - członek 
dr hab. Lidia Obojska, WNŚ - członek
dr hab. Robert Kawęcki, WNŚ - członek
prof. dr hab. Andrzej Glen, WH - członek 
dr hab. Mariusz Kubiak, WH - członek
mgr inż. Danuta Olejnik, SJO - członek

Odwoławcza Komisja Oceniająca
prof. dr hab. Stanisław Faliński, WNEiP - przewodniczący
prof. dr hab. Piotr Guliński, WP - członek
dr hab. Barbara Kot, WP - członek
dr hab. Janina Kopyra, WNŚ - członek
dr hab. Krzysztof Szkatuła, WNŚ - członek
dr hab. Elżbieta Kur, WH - członek
dr hab. Mariusz Kubiak, WH - członek
dr hab. Krzysztof Prokop, WNEiP - członek
dr inż. Barbara Wilk, SJO - członek
Uczelniana Komisja Wyborcza

dr Krzysztof Lipiński - przewodniczący
dr Marlena Drygiel-Bielińska - członek
dr Henryk Dębski - członek
Katarzyna Gembalska - członek
dr Sylwester Jaśkiewiecz - członek
dr Michał Krawczyk - członek
dr hab. Lech Kufel - członek
dr Ewa Olszewska - członek
dr Barbara Pezler - członek
mgr Damian Sobieszuk - członek
mgr Jarosław Szynkarczyk - członek
dr Grzegorz Wierzbicki - członek

Skład komisji na dn. 24.10.2018 r.