Uczelniana Komisja Wyborcza

 1. dr Marlena Drygiel-Bielińska - Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej UPH
 2. dr Marek Niewęgłowski – Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach;
 3. dr Barbara Pezler - Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i PRzyrodniczych;
 4. dr Arkadiusz Wejnarski – Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu;
 5. dr hab. Roman Bobryk - Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych;
 6. dr Michał Krawczyk - Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych;
 7. dr hab. Robert Rosa – przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach - zastępca przewodniczącej
 8. dr Anna Kołkowicz - przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych - sekretarz
 9. prof. dr hab. Grażyna Ciepiela - przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu;
 10. dr Robert Szymani - przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Humanistycznych;
 11. dr Andrzej Dana - przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Społecznych;
 12. mgr Andrzej Dziewulski - przedstawiciel doktorantów;
 13. Alina Poletyło - przedstawiciel studentów;
 14. dr Wiesław Czeluściński - przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.