Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

 

ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce
NIP: 821-001-44-90
REGON: 000001471

Kancelaria Ogólna
tel. 25 643-19-15
fax. 25 643-19-17
e-mail:

Sekretariat Rektora
tel. 25 643-19-20 
e-mail:

Sekretarz Rektora
tel. 25 643-19-18

Rzecznik prasowy:
tel. 25 643-19-18;
e-mail:

Prorektor ds. Nauki
tel. 25 643-19-43;
e-mail:

Prorektor ds. Studiów
tel. 25 643-19-25;
e-mail:

Prorektor ds. Rozwoju
tel. 25 643-19-46;
e-mail:

Kanclerz
tel. 25 643-19-15;
e-mail:

Zastępca Kanclerza ds. Finansowych - Kwestor
tel. 25 643-19-16

Zastępca Kanclerza
tel. 25 643-19-70

Biuro Kanclerza
tel. 25 643-19-60

Kontakt do pełnomocników Rektora

Kontakt do rzeczników dyscyplinarnych

Dziekanat Wydziału Humanistycznego - kontakt

 • Instytut Edukacji - 25 643-18-30 oraz 25 643-18-28
 • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych - 25 643-18-48 oraz 25 643-18-47
 • Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa - 25 643-18-61 oraz 25 643-18-62
 • Instytut Polonistyki i Neofilologii - 25 643-18-82 oraz 25 643-18-71/72
Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych - kontakt

Dziekanat Wydziału Nauk Ścisłych - kontakt
 • Instytut Informatyki - 25 643-10-27
 • Instytut Matematyki i Fizyki - 25 643-11-03
 • Instytut Chemii - 25 643-10-69
Dziekanat Wydziału Przyrodniczego - kontakt
 • Instytut Biologii - 25 643-12-01
 • Instytut Agronomii - 25 643-13-06
 • Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt - 25 643-12-51
 • Instytut Nauk o Zdrowiu - 25 643-13-94

Kontakt do pozostałych jednostek:


Dział Administracyjno-Gospodarczy

tel: 25 643-19-32; 25 643-19-31

Dział Finansowo-Księgowy
tel. 25 643-19-08; 25 643-19-02

Dział Techniczny
tel. 25 643-19-51; 25 643-19-52

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
tel. 25 643-19-43; 25 643-19-61

Dział Organizacji Studiów
tel. 25 643-19-25; 643-19-21; 25 643-19-22

Dział Organizacyjno-Prawny
tel. 25 643-19-28; 25 643-19-27; 25 643-19-48

Dział Płac
tel. 25 643-19-11; 25 643-19-12; 25 643-19-13

Dział Promocji
tel. 25 643-19-47; 25 643-19-53;

Biuro Karier
tel. 25 643-11-90

Dział Rozwoju
tel. 25 643-19-85; 25 643-19-87; 25 643-19-88

Dział Spraw Pracowniczych
tel. 25 643-19-40; tel: 25-643-19-37; 25 643-19-38; 25 643-19-39

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel. 25 643-19-35; 25 643-19-36

Sekcja Inwentaryzacji
tel. 643-19-30

Osiedle Studenckie
tel. 25 643-17-04; 25 643-17-28

Ośrodek Zarządzania Siecią Komputerową
tel. 25 643 10-74; 25 643-10-72; 25; 25 643-10-73

Serwis Aparatury Naukowej i Dydaktycznej
tel. 25 643-10-25

Archiwum Uczelniane
tel. 25 643-17-45

Biblioteka Główna
tel. 25 643-17-77
  pozostałe kontakty

Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
tel. 25 643-17-39

Studium Języków Obcych
tel. 25 643-13-32; 25 643-13-31

Centrum Sportu i Rekreacji
tel. 25 643-10-68

Uczelniany Ośrodek Kultury
tel. 25 643-15-03

Uniwersytet Dziecięcy
tel. 25 643-19-47

Wydawnictwo
tel. 25 643-15-20

Inspektor Ochrony Danych
mgr inż. Roman Sikorski
e-mail:

Kontakt przez Social Media

fb logo 2 instagram logo snapchat logo youtube logo