PEŁNOMOCNIK REKTORA
DS. GODPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI
  • dr Waldemar Wysocki (WNŚ), tel. 25 643-10-17, e-mail:

PEŁNOMOCNIK REKTORA
DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  • mgr Beata Gulati (WH), tel. 25 643-17-39, e-mail:  (urlop zdrowotny do 30.09.2018) 

PEŁNOMOCNIK REKTORA
DS. KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA
  • dr Sabina Wieruszewska-Duraj (WH), tel. 25 643-18-46, e-mail: