1.     Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ogłasza konkurs  o nagrody im. prof. Lesława Szczerby:
  • dla najlepszego studenta UPH;
  • dla wybitnego młodego naukowca UPH.
2.     Nagrody główne wynoszą:
  • dla najlepszego studenta – 5.000 zł brutto;
  • dla wybitnego młodego naukowca – 10.000 zł brutto.
3.     Szczegółowe zasady konkursu wraz z odpowiednimi formularzami do pobrania znajdują się na stronie www.nagroda.uph.edu.pl.

4.     Zgłoszenia konkursowe należy składać do 10 kwietnia 2018 roku  20 kwietnia 2018 roku w Dziale Organizacyjno-Prawnym, pok. nr 9 w Pałacu Ogińskich przy ul. Konarskiego 2.

5.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie maja bieżącego roku.

6.     Nagrody będą wręczane 16 maja 2018 roku w trakcie uroczystości z okazji Święta Uniwersytetu. 
 


Dokument Plik
Regulamin przyznawania nagrody im. Profesora Lesława Szczerby i wniosek dla najlepszego studenta Plik PDF
Regulamin przyznawania nagrody im. Profesora Lesława Szczerby i wniosek dla najlepszego młodego naukowca Plik PDF
Wniosek o nagrodę dla najlepszego studenta Plik DOC
Wniosek o nagrodę dla najlepszego młodego naukowca Plik DOC