banner nagroda szczerba 2019 v2
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ogłasza konkurs o nagrody im. prof. Lesława Szczerby:
  • dla najlepszego studenta UPH,
  • dla najlepszego młodego naukowca UPH.
2. Nagrody główne wynoszą:
  • dla najlepszego studenta – 5.000 zł brutto,
  • dla najlepszego młodego naukowca – 10.000 zł brutto.
3. Szczegółowe zasady konkursu wraz z odpowiednimi formularzami do pobrania znajdują się na stronie nagroda.uph.edu.pl.

4. Zgłoszenia konkursowe należy składać do 10 kwietnia 19 kwietnia 2019 roku (termin wydłużony) w Dziale Organizacyjno-Prawnym, pok. nr 9 w Pałacu Ogińskich przy ul. Konarskiego 2.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie maja bieżącego roku.

6. Nagrody będą wręczane 15 maja 2019 roku w trakcie uroczystości z okazji Święta Uniwersytetu.
 


Dokument Plik
Regulamin przyznawania nagrody im. Profesora Lesława Szczerby i wniosek dla najlepszego studenta Plik PDF
Regulamin przyznawania nagrody im. Profesora Lesława Szczerby i wniosek dla najlepszego młodego naukowca Plik PDF
Wniosek o nagrodę dla najlepszego studenta Plik DOC
Wniosek o nagrodę dla najlepszego młodego naukowca Plik DOC