Wersja polska

Format dokumentu Plik
format CDR (format wektorowy, wymagany program CorelDraw min. v7.0) Plik GFX
 - wersja kolorystyczna biała Plik GFX
 - wersja kolorystyczna czarna Plik GFX
 - wersja kolorystyczna srebrna Plik GFX
 - wersja kolorystyczna złota Plik GFX
format TIFF (format rastrowy, model CMYK, 300 dpi) Plik GFX
format PNG (format rastrowy, przezroczyste tło)
Plik GFX
- wersja kolorystyczna biała Plik GFX
 - wersja kolorystyczna czarna Plik GFX
 - wersja kolorystyczna srebrna Plik GFX
 - wersja kolorystyczna złota Plik GFX
format JPG (format rastrowy) Plik GFX
format DOC (logotyp osadzony w pliku programu MSWord) Plik DOC


Wersja angielska

Format dokumentu Plik
format CDR (format wektorowy, wymagany program CorelDraw min. v7.0) Plik GFX
format TIFF (format rastrowy, model CMYK, 300 dpi) Plik GFX
format JPG (format rastrowy) Plik GFX


Wersja rosyjska

Format dokumentu Plik
format CDR (format wektorowy, wymagany program CorelDraw min. v7.0) Plik GFX
format JPG (format rastrowy) Plik GFX
Do odczytania dokumentów oznaczonych jako Plik GFX niezbędny jest program graficzny odczytujący podany format plików.


Zasady stosowania logotypów

 

Patrz: zakładka Pracownicy > Promocja Uniwersytetu, tabela Dokumenty > Księga identyfikacji wizualnej

format TIFF (format rastrowy, model CMYK, 300 dpi) Plik GFX