2 października br. odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium KRASP, podczas którego zatwierdzono wyniki głosowania składów członków komisji, zespołów oraz Komitetu Dobrych Praktyk KRASP. Głosowanie odbyło się w trybie korespondencyjnym, z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina wszedł w skład dwóch komisji KRASP : Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej, a także Komisji ds. Współpracy z Polonią.

Prorektor ds. rozwoju i promocji dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH została wybrana zastępcą przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia.

Życzymy sukcesów.