Skład Rady Uczelni 

(kadencja trwa do 31 grudnia 2020 r.)

Dariusz Zacharczuk - przewodniczący

Mieczysław Chromiński - członek 

Stanisław Cieniuch - członek

prof. dr hab. Barbara Symanowicz (Wydział Agrobioinzynierii i Nauk o Zwierzętach) - członek

dr hab. Sławomir Sobczak, prof. uczelni (Wydział  Nauk Społecznych) - członek

dr Adam Marcysiak (Wydział Nauk Społecznych) - członek

Martyna Kwiatkowska - przewodnicząca Parlamentu Studentów UPH