Skład Rady Uczelni 

Dariusz Zacharczuk - Przewodniczący Rady Uczelni,

Mieczysław Chromiński - członek,

dr hab. Anna Kamecka Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych) - członek,

dr hab. Mariusz Kubiak (Wydział Nauk Spełcznych) - członek,

Marcin Kulicki - członek,

Martyna Kwiatkowska - przewodnicząca Parlamentu Studentów UPH,

prof. dr hab. inż. Barbara Symanowicz (Wydział Agrobioinzynierii i Nauk o Zwierzętach) - członek.

(kadencja trwa do 31 grudnia 2024 r.)