PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. polityki antykorupcyjnej 

dr hab. Marzena Wójcik-Augustyniak, profesor uczelni (WNS), tel. 25 643-17-37, ul. Żytnia 39, pok. 1.51, e-mail:

Więcej informacji na stronie Pełnomocnika Rektora ds. polityki antykorupcyjnej


PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji 

dr Beata Bocian-Waszkiewicz (WNS), tel. 25 643-18-43, e-mail:


PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. społecznej odpowiedzialności uczelni

dr Ewa Jówko (WNS), tel. 25 643-18-44, e-mail:

Dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 9:00 – 11:00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych , ul. Żytnia 39, pok.1.54

Więcej informacji na stronie Pełnomocnika Rektora ds. społecznej odpowiedzialności uczelni


PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

dr Sabina Wieruszewska-Duraj (WNS), tel. 25 643-18-46, e-mail:


PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. gospodarki odpadami niebezpiecznymi

dr Waldemar Wysocki (WNŚP), tel. 25 643-10-86, e-mail:


PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. osób z niepełnosprawnością

dr Monika Niedziółka (WNS), tel. 25 643 1739,


PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. dostępności 

dr hab. Wiesława Barszczewska (WNŚP), profesor uczelni, tel. 25 643 10 45, e-mail: