RZECZNIK DYSCYPLINARNY
DS. STUDENTÓW
  • dr hab. Beata Kuziemska, tel. 25 643-13-56, e-mail:

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
DS. DOKTORANTÓW
  • prof. dr hab. Stanisław Kondracki, tel. 25 643-12-21, e-mail:

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
  • dr hab. Przemysław Simiński tel. 25 6431027 e -mail:
  • dr hab. Włodzimierz Fehler  tel. 25 6431858 adres e-mail