RZECZNIK DYSCYPLINARNY
DS. STUDENTÓW
  • dr hab. Beata Kuziemska (WP), tel. 25 643-13-56, e-mail:

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
DS. DOKTORANTÓW
  • prof. dr hab. Stanisław Kondracki (WP), tel. 25 643-12-21, e-mail:
  • dr hab. Jan Rajchel, prof. UPH (WH), tel. 25 643-18-59, e-mail:

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
  • prof. dr hab. Barbara Symanowicz (WP), tel. 25 643-13-84, e-mail: