1.     dr hab. Tamara Zacharuk - rektor

2.     dr hab. Anna Charuta - prorektor ds. studiów
3.     dr hab. Mirosław Minkina -  prorektor ds. nauki
4.     dr hab. Zbigniew Karczmarzyk - prorektor ds. rozwoju

5.     dr hab. Wiesława Barszczewska - dziekan Wydziału Nauk Ścisłych
6.     prof. dr hab. Stanisław Jaczyński - dziekan Wydziału Humanistycznego
7.     dr hab. Marek Cisek - dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych
8.     prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska - dziekan Wydziału Przyrodniczego

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

9.     prof. dr hab. Andrzej Barczak – Wydział Nauk Ścisłych
10.   dr hab. Marcin Becher – Wydział Przyrodniczy
11.   dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga – Wydział Przyrodniczy
12.   dr hab. Danuta Branowska – Wydział Nauk Ścisłych
13.   dr hab. Arkadiusz Indraszczyk – Wydział Humanistyczny
14.   prof. dr hab. Antoni Jówko – Wydział Nauk Ścisłych
15.   dr hab. Jarosław Kardas – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
16.   dr hab. Wojciech Kolanowski – Wydział Przyrodniczy
17.   dr hab. Janina Kopyra – Wydział Nauk Ścisłych
18.   dr hab. Barbara Kot – Wydział Przyrodniczy
19.   dr hab. Elżbieta Kur – Wydział Humanistyczny
20.   dr hab. Lidia Obojska – Wydział Nauk Ścislych
21.   prof. dr hab. Yury Pauliuchuk – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
22.   prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
23.   dr hab. Cezary Sempruch – Wydział Przyrodniczy
24.   dr hab. Piotr Senkus – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
25.   dr hab. Przemysław Simiński – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
26.   dr hab. Sławomir Sobczak – Wydział Humanistyczny
27.   dr hab. Adam Szpaderski – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
28.   dr hab. Jacek Zieliński – Wydział Humanistyczny

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

29.   dr Mirosław Barański – Wydział Nauk Ścisłych
30.   dr Beata Bocian-Waszkiewicz  – Wydział Humanistyczny
31.   dr Beata Domańska-Szaruga – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
32.   dr Beata Gałek – Wydział Humanistyczny
33.   dr inż. Krzysztof Górski
34.   dr Mirosław Jakubiak – Wydział Nauk Ścisłych
35.   dr inż. Krzysztof Kapela  – Wydział Przyrodniczy
36.   dr inż. Anna Rak – Wydział Przyrodniczy
37.   mgr Ewa Wyrzykowska – Jednostki Międzywydziałowe

Przedstawiciele administracji, pracowników naukowo-technicznych  i obsługi:

38.   mgr Tadeusz Goc
39.   mgr Anna Madej
40.   mgr Jarosław Szynkarczyk

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

41.   Michał Czarkowski – Wydział Przyrodniczy
42.   Paulina Czubaj – Wydział Nauk Ścisłych
43.   Dominik Jasiński – Wydział Przyrodniczy
44.   Dorota Kobojek – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
45.   mgr Elżbieta Krasuska – Wydział Przyrodniczy
46.   mgr Mateusz Niedbała – Wydział Przyrodniczy
47.   Wojciech Prokurat – Wydział Nauk Ścisłych
48.   Kamila Tyburczy – Wydział Humanistyczny
49.   Marcin Wawrzyniak – Wydział Humanistyczny
50.   Monika Zdanowska -  Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Uczestniczący w posiedzeniach z głosem doradczym:

1.     dr Ireneusz Chrząścik – kanclerz
2.     mgr Andrzej Krasuski – kwestor
3.     mgr Ewa Kozarska – dyrektor Biblioteki Głównej
4.     przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
5.     przedstawiciel Unii Profesorów
6.     przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
7.     przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników UPH
8.     przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Naukowo-Technicznych
9.     przedstawiciel Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek