1. dr hab. Tamara Zacharuk – Rektor

2. prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska – Prorektor ds. studiów
3. prof. dr hab. Kazimierz Jankowski - Prorektor ds. nauki
4. dr hab. Zbigniew Karczmarzyk – Prorektor ds. rozwoju

5. prof. dr hab. Stanisław Jaczyński – Dziekan Wydziału Humanistycznego
6. dr hab. Wiesława Barszczewska – Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych
7. prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska – Dziekan Wydziału Przyrodniczego
8. dr hab. Jarosław Kardas – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

9. prof. dr hab. Andrzej Barczak – Wydział Nauk Ścisłych
10. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga – Wydział Przyrodniczy
11. dr hab. Danuta Branowska – Wydział Nauk Ścisłych
12. prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz – Wydział Humanistyczny
13. dr hab. Marek Cisek – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
14. prof. dr hab. Piotr Guliński – Wydział Przyrodniczy
15. prof. dr hab. Antoni Jówko – Wydział Nauk Ścisłych
16. prof. dr hab. Andrzej Kapturkiewicz – Wydział Nauk Ścisłych
17. prof. dr hab. Romuald Kalinowski – Wydział Humanistyczny
18. dr hab. Robert Kawęcki – Wydział Nauk Ścisłych
19. prof. dr hab. Jerzy Kunikowski – Wydział Humanistyczny
20. dr hab. Elżbieta Królak – Wydział Przyrodniczy
21. dr hab. Roman Mnich – Wydział Humanistyczny
22. prof. dr hab. Yury Pauliuchuk – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
23. prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
24. dr hab. Przemysław Simiński - Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
25. dr hab. Sławomir Sobieraj – Wydział Humanistyczny
26. dr hab. Cezary Tkaczuk – Wydział Przyrodniczy
27. dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska – Wydział Przyrodniczy
28. prof. dr hab. Pauliuchuk Yury - Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

29. dr Paweł Krawczyk – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
30. dr Beata Bocian – Wydział Humanistyczny
31. dr Beata Domańska-Szaruga – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
32. dr Krzysztof Górski – Wydział Przyrodniczy
33. dr Mirosław Jakubiak – Wydział Nauk Ścislych
34. dr Cezary Kalita – Wydział Humanistyczny
35. dr Danuta Kroczewska – Wydział Nauk Ścisłych
36. dr hab. Cezary Sempruch – Wydział Przyrodniczy
37. mgr Ewa Wyrzykowska – Jednostki Międzywydziałowe

Przedstawiciele administracji, pracowników naukowo-technicznych i obsługi:

38. mgr Tadeusz Goc
39. mgr Agnieszka Sałata
40. mgr Jarosław Szynkarczyk

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

41. mgr Bednarczyk Grzegorz – Wydział Przyrodniczy
42. Czapski Grzegorz – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
43. Czarkowski Michał – Wydział Przyrodniczy
44. Czubaj Paulina – Wydział Nauk Ścisłych
45. Dańko Joanna – Wydział Nauk Ścisłych
46. Jędrych Piotr – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
47. Łęczycki Rafał – Wydział Humanistyczny
48. Porowski Kamil – Wydział Przyrodniczy
49. Warowny Piotr – Wydział Humanistyczny
50. Wysokińska Beata – Wydział Przyrodniczy


Uczestniczący w posiedzeniach z głosem doradczym:

1. dr Ireneusz Chrząścik – kanclerz
2. mgr Andrzej Krasuski – kwestor
3. mgr Ewa Kozarska – dyrektor Biblioteki Głównej
4. prof. dr hab. Wiesław Walankiewicz - przedstawiciel NSZZ „Solidarność"
5. prof. dr hab. Antoni Bombik - przedstawiciel Unii Profesorów
6. Jadwiga Gwiazdowska - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
7. mgr Krystyna Frankowska - przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników UPH
8. mgr Tomasz Stański - przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Naukowo-Technicznych
9. dr Martyna Jurzyk - przedstawiciel Związek Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek