• prof. dr hab. Mirosław Minkina - rektor, przewodniczący

Grupa nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni:

 • dr hab. Maria Starnawska - Wydział Nauk Humanistycznych
 • dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka - Wydział Nauk Humanistycznych
 • dr hab. Arkadiusz Indraszczyk - Wydział Nauk Społecznych
 • dr hab. Malina Kaszuba - Wydział Nauk Społecznych
 • dr hab. Anna Klim-Klimaszewska - Wydział Nauk Społecznych
 • dr hab. Stanisław Topolewski - Wydział Nauk Społecznych
 • dr hab. Marek Gugała - Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
 • dr hab. Roman Niedziółka - Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
 • dr hab. Cezary Tkaczuk - Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
 • dr hab. Anna Wysokińska - Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
 • dr hab. Dorota Czeszczewik - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • dr hab. Janina Kopyra - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • dr hab. Lidia Obojska - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • dr hab. Krzysztof Szkatuła - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • dr hab. n. med. Jakub Radziszewski - Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

 

Grupa nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor
i profesor uczelni:

 • dr Agnieszka Mazek - Wydział Nauk Humanistycznych
 • dr Marcin Chrząścik - Wydział Nauk Społecznych
 • dr inż. Krzysztof Kapela - Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
 • dr Waldemar Wysocki - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • dr Piotr Leszczyński - Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

 

Grupa studentów i doktorantów:

 • mgr Karolina Sówka - doktorant
 • Karolina Goławska - studentka Wydziału Nauk Humanistycznych
 • Eryk Derkacz - student Wydziału Nauk Społecznych
 • Adam Blim - student Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
 • Jakub Gorzkiewicz - student Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Ola Stachniak - studentka Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

 

Grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • mgr Ewa Kozarska - Biblioteka Główna
 • mgr Michał Kowal - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
 • mgr Magdalena Orzyłowska - Dział Organizacji i Zarządzania