baner nagroda szczerba 2020

UWAGA! W roku akademickim 2019/2020 w związku z zagrożeniem związanym z pandemią COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo studentów, naukowców oraz pracowników uczelni, Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach podjął decyzję o odwołaniu X edycji konkursu o nagrodę im. profesora Lesława Szczerby dla najlepszego studenta i młodego naukowca UPH.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie konkursem. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku bez przeszkód uda się wrócić do tej inicjatywy i ją zrealizować. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i młodych naukowców do udziału.

 1.  Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ogłasza konkurs o nagrody im. profesora Lesława Szczerby:
  - dla najlepszego studenta UPH,
  - dla najlepszego młodego naukowca UPH.
 2. Nagrody główne wynoszą:
  - dla najlepszego studenta – 5.000 zł brutto,
  - dla najlepszego młodego naukowca – 10.000 zł brutto.
 3. Szczegółowe zasady konkursu wraz z odpowiednimi formularzami do pobrania znajdują się na stronie nagroda.uph.edu.pl.
 4. Zgłoszenia konkursowe należy składać do dnia 17 kwietnia 2020 roku w Dziale Organizacji i Zarządzania, pok. nr 9 w Pałacu Ogińskich przy ul. Konarskiego 2.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie maja bieżącego roku.
 6. Nagrody będą wręczane w dniu 20 maja 2020 roku w trakcie uroczystości z okazji Święta Uniwersytetu.

Pliki do pobrania

Dokument Plik
Regulamin przyznawania nagrody im. Profesora Lesława Szczerby i wniosek dla najlepszego studenta Plik PDF
Regulamin przyznawania nagrody im. Profesora Lesława Szczerby i wniosek dla najlepszego młodego naukowca Plik PDF
Wniosek o nagrodę dla najlepszego studenta Plik DOC
Wniosek o nagrodę dla najlepszego młodego naukowca Plik DOC