Wydziały

Jednostki podległe prorektorowi ds. nauki

Jednostki podległe prorektorowi ds. studiów

Jednostki podległe prorektorowi ds. rozwoju

Jednostki i stanowiska bezpośrednio podległe rektorowi

Jednostki i stanowiska podległe kanclerzowi

Jednostki i stanowiska podległe kwestorowi