Wydziały

Jednostki międzywydziałowe

Jednostki pozawydziałowe

  • Chór Akademicki
  • Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej "Polonicum"
  • Uniwersytet Dziecięcy 
  • Uniwersytet Otwarty 
  • Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Jednostki ogólnouczelniane

Administracja