Dane adresowe:

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 9
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-77
strona internetowa: www.bg.uph.edu.pl

 

Podległość merytoryczna


Prorektor ds. nauki - dr hab. Mirosław Minkina, profesor uczelni
tel. 25 643-19-42

 

Dyrektor

mgr Ewa Kozarska (p.o. dyrektora, kustosz)

Pracownicy

Patrz: Spis pracowników Biblioteki Głównej

Oddziały

  • Oddział Gromadzenia, Opracowania i Uzupełniania Zbiorów (tel. 25 643-17-57)
  • Oddział Informacji Naukowej (tel. 25 643-17-46)
  • Oddział Udostępniania Zbiorów (tel. 25 643-17-42)
  • Oddział Konserwacji Zbiorów (tel. 25 643-17-31)