Dane adresowe:

ul. Konarskiego 2 (pokój 11)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-19-47, 25 643-19-53
e-mail:

Podległość merytoryczna

Prorektor ds. rozwoju - dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, profesor uczelni
tel. 25 643-19-46

Dyżur:

  • środa: 10.30-12.30
  • czwartek: 10.30-12.30

Kierownik

 mgr Ewa Nasiłowska (tel. 25 643-19-18)

 

Pracownicy

specjalista - dr Piotr Świtalski (tel. 25 643-19-47)
specjalista - mgr Anna Bobryk (tel. 25 643-19-53)
samodzielny referent - mgr Małgorzata Bednarczyk (tel. 25 643-19-47)

Zakres działania:

Dział Promocji organizuje i prowadzi promocję Uniwersytetu, a w szczególności:

  1. promuje osiągnięcia naukowe, kulturalne i sportowe;
  2. kształtuje wizerunek uczelni;
  3. promuje Uniwersytet na rynku usług akademickich;
  4. organizuje współpracę z instytucjami kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym, aktywnie pomnażając bazę rekrutacyjną;
  5. opracowuje informator dla kandydatów na studia;
  6. organizuje promocję absolwentów Uniwersytetu;
  7. administruje witryną internetową Uniwersytetu;
  8. prowadzi inne działania związane z promocją Uniwersytetu i jego współpracą ze środowiskiem.

Internetowe strony obsługiwane przez Dział Promocji: