SEKRETARIAT REKTORA

ul. Konarskiego 2

kierownik: dr Beata Czeluścińska, tel. 25 643-19-20 

BIURO KANCLERZA

ul. Konarskiego 2

asystent kanclerza: mgr Magdalena Szymalska, tel. 25 643-19-60
stanowisko ds. inwentaryzacji: Dorota Szupiluk, tel. 25 643-19-30

SAMODZIELNE STANOWISKA PODLEGŁE REKTOROWI

ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce

  • sekretarz rektora:  mgr Ewa Nasiłowska, tel. 25 643-19-18
  • starszy specjalista, rzecznik prasowy:  dr hab. Adam Bobryk, tel. 25 643-19-18
  • główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy:  dr inż. Wiesław Czeluściński, tel. 25 643-19-50
  • specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej:  Jerzy Jastrzębski, tel. 25 643-11-26
  • audytor wewnętrzny:  mgr Grażyna Krycka, tel. 25 643-19-26
  • specjalista, Inspektor Ochrony Danych:  mgr inż. Roman Sikorski, tel. 25 643-12-27
  • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, specjalista ds. obronnych i sytuacji kryzysowych, specjalista ds. ochrony mienia: inż. Andrzej Krahel, tel. 25 643-11-20
  • specjalista ds. bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych: dr inż. Tomasz Stefaniuk, tel. 25 643-17-34
  • inspektor ochrony radiologicznej: dr Jadwiga Karwowska, tel. 25 643-10-69
  • główny specjalista ds. pozyskiwania i wdrażania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych: mgr Grzegorz Polak, tel. 25 643-19-55

 

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

ul. Konarskiego 2

kierownik: mgr Mariusz Duda, tel. 25 643-19-40
zastępca kierownika: mgr Marta Frelek, tel. 25 643-19-39, 25 643-19-94
samodzielny referent: mgr Marzena Becher, tel. 25 643-19-39, 25 643-19-95
samodzielny referent: mgr Agnieszka Hołubiec, tel. 25 643-19-38
samodzielny referent: Bogumiła Grochowska, tel. 25 643-19-37, 25 643-19-83
starszy referent: mgr Justyna Szymańska, tel. 25 643-19-37, 25 643-19-84

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

ul. Konarskiego 2
tel. 25 643-19-31, 25 643-19-32

kierownik: lic. Artur Ochnik
specjaliści: mgr Marianna Chudzik, mgr inż. Krzysztof Mróz
referent: mgr Anna Szostek

Kancelaria Ogólna

ul. Konarskiego 2
tel. 25 643-19-15
fax. 25 643-19-17
e-mail:

referent: mgr Ewa Bączek  (tel. 25 643-19-15)
starszy pedel: Eugieniusz Żujewski  (tel. 25 643-19-29)

OSIEDLE STUDENCKIE

Kierownik: mgr Andrzej Dobosz
Samodzielny referent: Maria Krawczyk
Samodzielny referent: mgr Katarzyna Woźniak

www.domystudenckie.uph.edu.pl

1.    Dom Studenta Nr 1 – ul. 3 Maja 49, tel. 25 643-10-61, 25 643-10-35
2.    Dom Studenta Nr 2 – ul. Żytnia 17/19, tel. 25 643 17 01, 25 643-17-28
3.    Dom Studenta Nr 4 – ul. Żytnia 17/19, tel. 25 643 17 00, 25 643-17-28
4.    Dom Studenta Nr 5 – ul. Żytnia 17/19, tel. 25 643 17 02, 25 643-10-35

Ośrodek Wypoczynkowy Ogonki k. Węgorzewa, tel. 25 643-17-28 oraz w sezonie letnim 87 427-16-34
www.ogonki.uph.edu.pl

OŚRODEK ZARZĄDZANIA SIECIĄ KOMPUTEROWĄ

ul. 3 Maja 54
tel. 25 643-10-73

kierownik: mgr Artur Krycki
specjalista ds. administracyjnych: mgr Bogdan Wysocki
specjalista informatyk: mgr Tomasz Matłacz
samodzielny informatyk: mgr Robert Kanicki
informatyk: inż. Przemysław Rynkowski

      Sekcja Aplikacji i Systemów Informatycznych
      kierownik: mgr Marcin Brzóska
      specjalista informatyk: mgr Andrzej Wojciuk, mgr Paweł Kudelski, mgr Łukasz Ruszniak
      samodzielny informatyk: Krystian Pałys

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

ul. Konarskiego 2
tel. 25 643-19-02 do 643-19-08

kierownik: mgr Jolanta Mućko
specjalista: mgr Dorota Mudant
samodzielne księgowe: mgr Agnieszka Kurowska-Cześnik, mgr Sylwia Korycińska, mgr Aleksandra Kicka, mgr Agnieszka Guzek, mgr Anna Ciok, mgr Jolanta Jóźwik-Duda, mgr Anna Andrzejewska

Stanowisko ds. Analiz i Planowania

tel. 25 643-19-80

specjalista: mgr Lidia Bulik

DZIAŁ PŁAC

ul. Konarskiego 2
tel. 25 643-19-11 do 25 643-19-13

p.o. kierownika: mgr Aldona Mazur
samodzielne księgowe: mgr Wioletta Wołosiak, Anna Iwaniec
księgowa: mgr Katarzyna Sujkowska

 

DZIAŁ TECHNICZNY

ul. Konarskiego 2
tel. 25 643-19-51, 25 643-19-52

kierownik: mgr inż. Anna Grochowska
zastępca kierownika: mgr inż. Jerzy Gadomski
specjalista ds. elektrycznych i elektrotechnicznych: mgr inż. Marcin Barczak, inż. Piotr Wierzbicki
samodzielny referent administracyjny: Stanisława Polkowska

SEKCJA OBSŁUGI TECHNICZNEJ

kierownik: inż. Jarosław Soćko

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

ul. Konarskiego 2
tel. 25 643-19-35, 25 643-19-41

kierownik: mgr Michał Kowal
starszy specjalista: mgr Małgorzata Perkowska
specjalista: Tadeusz Lewczuk
samodzielny referent: mgr Ewa Zańko
referent: mgr Monika Marciniak