Dane adresowe:

ul. Żytnia 17/19
08-110 Siedlce
tel. 25 643-15-20
e-mail:
strona internetowa: www.wydawnictwo-naukowe.uph.edu.pl
strona internetowa sklepu: www.wydawnictwo.uph.edu.pl

Podległość merytoryczna


Prorektor ds. nauki - dr hab. Mirosław Minkina, profesor uczelni
tel. 25 643-19-42

Kierownik

dr Aldona Borkowska

Pracownicy

specjalista: mgr Ewa Roguska
starsi redaktorzy: dr Tadeusz Boruta, mgr Anna Cegiełkowska, mgr Katarzyna Sarnowska

Dokumenty

Patrz: Pracownicy -> Druki firmowe -> Dokumenty Wydawnictwa

Informacje o wydawnictwie

Podstawowym celem działania Wydawnictwa Naukowego UPH jest popularyzacja dorobku naukowego pracowników Uczelni.

Cel ten realizowany jest przez opracowywanie, przygotowywanie do druku oraz dystrybucję i rozpowszechnianie rozpraw naukowych, monografii, czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych, podręczników, skryptów, przewodników metodycznych i innych materiałów dydaktycznych i naukowych. Działalność wydawnicza opiera się na planie rocznym, przygotowywanym na podstawie propozycji zgłoszonych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu i zatwierdzonym przez Komitet Wydawniczy. Członkowie Komitetu Wydawniczego pełnią funkcje redaktorów działowych publikacji zgłaszanych do wydania przez jednostki organizacyjne UPH, współpracują z autorami lub redaktorami naukowymi, wskazują lub akceptują recenzentów prac złożonych w Wydawnictwie Naukowym UPH. Wszystkie prace naukowe publikowane przez Wydawnictwo Naukowe UPH są recenzowane.

Wydawnictwo Naukowe UPH publikuje rocznie około 50 tytułów książek i czasopism. Prezentują one rezultaty badań naukowych prowadzonych w naszej Uczelni z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, rolniczych, ścisłych, przyrodniczych, o zdrowiu i sztuki. Wiele z nich to pozycje cenione i cieszące się zainteresowaniem nie tylko w kraju, ale także za granicą.

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32