Otrzymaliśmy wyróżnienie:
logo hr
Навчання Ірівня
Напрям підготовки Спеціальність / Модуль Кваліфікація Форманавчання
Два предмети з денна заочна
Агролісництво (НОВИНКА)   біологія, хімія, географія, іноземна мова, математика, суспільствознавство * *
Адміністрація Факультативний модуль1 включає предмети про специфіку, принципи і правила діяльності територіальних органів самоврядування географія, історія, інформатика, іноземна мова, польська мова, математика, суспільствознавство * *
Факультативний модуль 2 враховує предмети необхідні для розуміння завдань з управління в галузі економіки
Аналітика з молекулярною діагностикою   біологія, хімія, фізика, інформатика, іноземна мова, математика *  
Біологія (для майбутніх вчителів)   біологія,  хімія, фізика, іноземна мова, математика, суспільствознавство * *
Національна безпека державна безпека географія, історія, іноземна мова,  математика, суспільствознавство * *
антикризове управління в адміністрації
служби поліції
Внутрішня безпека захист кордонів та безпека прикордонних регіонів  географія, історія, іноземна мова,  математика, суспільствознавство * *
територіальний захист країни 
Судова біологія   біологія,  хімія, фізика, іноземна мова, математика, суспільствознавство *  
Хімія аналітична хімія біологія,  хімія, фізика, інформатика, іноземна мова, математика *  
хімічне рятівництво
 хімія нових матеріалів
судова хімія
Дієтологія   біологія,  хімія, фізика, інформатика, іноземна мова, математика * *
Художня освіта в галузі образотворчого мистецтва  Факультативний модуль А забезпечує знаннями та навичками технік класичного живопису біологія, географія, історія, історія мистецтва, інформатика,  іноземна мова, польська мова, математика, знання про суспільство *  
Факультативний модуль B забезпечує знаннями та навичками методів медіа та графічного дизайну
Польська
філологія
для майбутніх вчителів польська мова є обов'язковою, іноземна мова на вибір, історія, суспільствознавство *  
творче письмо та цифрове редагування (НОВИНКА)
філологія бізнес-англійська з перекладознавством англійська мова є обов'язковою, польська або друга іноземна мова на вибір * *
англійська філологія (для майбутніх вчителів) * *
прикладна лінгвістика *  
Гастрономія і готельна справа   біологія,  хімія, фізика,  іноземна мова, інформатика, математика *  
Просторова економіка   біологія,  хімія, фізика, географія, іноземна мова, математика, суспільствознавство *  
Історія архівістика і управління документацією польська мова є обов'язковою, на вибір другий предмет з атестату *  
історично-військовий туризм і комерціалізація історичної спадщини
навчання історії та популяризація історичної спадщини
Інформатика комп’ютерна графіка  фізика, інформатика, іноземна мова, математика * *
мобільні комп’ютерні системи 
програмування систем і баз даних
комп’ютерні системи і мережі
Інжинерія технологічних систем інформаційні технології в процесах виробництва  хімія, математика, фізика, інформатика, іноземна мова *  
інформаційні технології в організації та управлінні процесами виробництва
Екологічна інжинерія   біологія,  хімія, географія,  іноземна мова, математика * *
Прикладна кримінологія Факультативний модуль 1 технологія судової експертизи біологія,  хімія, фізика, географія, історія, інформатика,  іноземна мова, польська мова, математика, суспільствознавство * *
Факультативний модуль 2 кримінологія довкілля
Логістика Факультативний модуль 1 включає предмети пов'язані з труднощами управління логістичними центрами, транспортною інфраструктурою, а також процесами виробництва, постачання і дистрибуцією географія, історія, інформатика,  іноземна мова, польська мова, математика, суспільствознавство * *
Факультативний модуль 2 включає в себе предмети, що відносяться до управління логістичними процесами в різного роду підприємствах 
Логопедія з аудіологією   Кваліфікація кандидатів проводиться на основі: 1) конкурсу свідоцтв, який включає бали з екзамену з польської мови, 2) співбесіди, метою якої є перевірка правильної вимови абітурієнта (включає спонтанну розмову на задану тему і читання). Умовою допуску до кваліфікаційної співбесіди є надання комісії аудіограми (в день співбесіди), що підтверджує нормальний слух кандидата. *  
Mатематика фінансова і актуарна математика обов'язкові математика, а також на вибір фізика, інформатика, іноземна мова *  
математика у фінансах та економіці
 аналіз статистичних даних
Менеджер виробництва і дистрибуції продуктів харчування   біологія, хімія, фізика, географія, іноземна мова, математика, суспільствознавство *  
Медсестринство (7 sem.)   біологія, хімія, фізика, іноземна мова, польська мова, математика *  
Медсестринство   біологія, хімія, фізика,  іноземна мова, польська мова, математика *  
Педагогіка асистент осіб похилого віку та осіб з обмеженими можливостями біологія, географія, історія,  іноземна мова, польська мова, математика, суспільствознавство * *
виховна педагогіка з педагогічною терапією
догляд за дитиною (НОВИНКА)
персональний консалтинг (НОВИНКА)
Спеціальна педагогіка навчання на здобуття ступеня магістра одного циклу   біологія, географія, історія,  іноземна мова, польська мова, математика, суспільствознавство *  
Дошкільна та початкова освіта навчання на здобуття ступеня магістра одного циклу   біологія, географія, історія,  іноземна мова,  польська мова, математика, суспільствознавство *  
Медичне
рятівництво
  біологія,  хімія, фізика, географія, інформатика,  іноземна мова, польська мова, математика *  
Сільське господарство   біологія,  хімія, фізика, географія,  іноземна мова, математика, суспільствознавство * *
Туризм і рекреація    біологія,  хімія, фізика, географія,   іноземна мова, математика, суспільствознавство *  
Менеджмент   географія, історія, інформатика, іноземна мова, Польська мова, математика, суспільствознавство * *
Зоопсихологія і тваринна терапія   біологія,  хімія, фізика, географія,   іноземна мова, математика, суспільствознавство *  
Зоотехніка тваринництво біологія,  хімія, фізика, географія,   іноземна мова, математика, суспільствознавство * *
оцінка і використання продуктів тваринного походження
зоо-ветеринарна профілактика у догляді за тваринами