Напрям підготовки Спеціальність Рівень освіти Форма навчання
Національна безпека • європейська безпека
• державна безпека
• антикризове управління в адміністрації
• служби поліції  


• державна безпека
• політика і євроатлантична безпека
• конкурентна розвідка
І рівень      

ІІ рівень
стаціонарна
заочна
Внутрішня безпека • захист кордонів та безпека прикордонних регіонів
• територіальний захист країни
І рівень  


ІІ рівень
стаціонарна
заочна
• служба внутрішньої безпеки
• інформаційна безпека та кіберпростір
Художня освіта в галузі образотворчого мистецтва   І рівень стаціонарна
Іноземна філологія • російська мова у бізнесі (тільки стаціонарне навчання)
• німецька мова у бізнесі (тільки стаціонарне навчання)
• англійська філологія з педагогічною спеціалізацією
• англійська мова у бізнесі з перекладознавством  • англійська філологія з педагогічною спеціалізацією
• англійська мова у бізнесі з перекладознавством
• російська мова у бізнесі з перекладознавством (тільки стаціонарне навчання)
• німецька мова у бізнесі з перекладознавством (тільки стаціонарне навчання)
І рівень        


ІІ рівень
стаціонарна
заочна
Польська
філологія
• польська мова для фірм з елементами глоттодидактики (тільки стаціонарне навчання)
• соціальна комунікація і видавнича справа
• польська мова і логопедія  


• соціальна комунікація і видавнича справа
• польська мова для медій і бізнесу та іноземна мова
• польська мова і логопедія*
* щоб продовжити освіту на ІІ рівні за цією спеціальністю, потрібно закінчити навчання на І рівні за спеціальністю польська мова і логопедія.
І рівень      


ІІ рівень
стаціонарна       стаціонарна
заочна
Історія • архівістика і управління документацією
• історично-військовий туризм і комерціалізація історичної спадщини
• навчання історії та популяризація історичної спадщини  
І рівень       стаціонарна
• архівістика і управління документацією
• сучасні міжнародні відносини
• історично-військовий туризм і комерціалізація історичної спадщини(тільки стаціонарне навчання)
• навчання історії та популяризація історичної спадщини
ІІ рівень
Прикладна кримінологія   І рівень стаціонарна
заочна
Логопедія з аудіологією   І рівень стаціонарна
Педагогіка   • освіта для безпеки життєдіяльності
• початкова освіта і дошкільне виховання
• опікунчо-виховна педагогіка і педагогічна терапія
•соціально-виховна педагогіка і ресоціалізація
•виховання і догляд за дитиною та іноземна мова (англійська мова, німецька мова) (планується відкриття спеціальності)
•анімація культури і арт-терапія (планується відкриття спеціальності)
• асистент осіб похилого віку та осіб з обмеженими можливостями
(планується відкриття спеціальності)  
• аніматор і менеджер культури
• освіта для безпеки життєдіяльності
• дитяча освіта
• соціальна профілактика
• кар’єрне консультування та тренінг
• соціальна профілактика
І рівень                  

ІІ рівень  
стаціонарна
заочна
Спеціальна педагогіка • освіта та реабілітація людей з інтелектуальною неповносправністю
• ресоціалізація і соціальна профілактика

• соціотерапія
• рання підтримка розвитку дитини
І рівень    


ІІ рівень
стаціонарна
заочна
Національна безпека (навчання англійською мовою) • конкурентна розвідка
• політика і євроатлантична безпека
ІІ рівень  
Адміністрація • адміністрація місцевого самоврядування
• адміністрація економіки  


• адміністрація економіки
• державне управління
• адміністрація безпеки і громадського порядку
• адміністрація місцевого самоврядування (планується відкриття спеціальності)
І рівень  
ІІ рівень
стаціонарна
заочна
Логістика • управління логістичними процесами
• логістика на підприємстві


• міжнародна логістика
• міська логістика  
І рівень  


ІІ рівень
стаціонарна
заочна
Менеджмент   • менеджмент фінансів і бухгалтерський облік
• менеджмент малих і середніх підприємств
• міжнародний бізнес (International Business)  


• менеджмент фінансів і бухгалтерський облік
• менеджмент малих і середніх підприємств
• менеджмент в логістиці
• менеджмент у спорті
І рівень      

ІІ рівень
стаціонарна
заочна
Менеджмент (навчання англійською мовою) • менеджмент малих і середніх підприємств
• менеджмент в логістиці
ІІ рівень  
Хімія • хімічна безпека та рятівництво
• аналітична хімія
• косметична та фармацевтична хімія
• хімія нових матеріалів
• судова хімія
І рівень
ІІ рівень
стаціонарна
Інформатика   • програмування систем і баз даних
• комп’ютерні системи і мережі
• комп’ютерна графіка
• мобільні комп’ютерні системи (планується відкриття спеціальності)  


• інженерія систем комп’ютерної безпеки
• проектування та експлуатація інформаційних систем
• комп’ютерні мережі та розподілені системи
І рівень      

ІІ рівень
стаціонарна
заочна
Mатематика   • фінансова і актуарна математика
• математика у фінансах та економіці
• аналіз статистичних даних
• прикладна математика


• фінансова математика
• прикладна математика
І рівень    
ІІ рівень
стаціонарна
Інжинерія технологічних систем (запланований запуск напрямку 2018/2019)   І рівень стаціонарна
Аналітика з молекулярною діагностикою   І рівень стаціонарна
Біоінженерія споживчої продукції • біоінженерія споживчої продукції рослинного походження
• біоінженерія споживчої продукції тваринного походження
І рівень
ІІ рівень
стаціонарна
заочна
Біологія • біологія і аналітика
• оцінка природи (тільки стаціонарне навчання)
• експериментальна біологія і біотехнологія
• біологія і фізична культура (тільки стаціонарне навчання)
І рівень       стаціонарна
заочна
• біологія і аналітика
• біологія навколишнього середовища з екологічним туризмом
• експериментальна біологія і біотехнологія
• біологія - управління навколишнім середовищем
ІІ рівень
Дієтологія • харчування у дієтології
• консалтинг у галузі дієтології та харчування
І рівень стаціонарна
заочна
ІІ рівень стаціонарна
  Судова біологія   І рівень стаціонарна
заочна
Гастрономія і готельна справа   І рівень  
Медсестринство   І рівень  
Просторова економіка   І рівень стаціонарна
Медичне
рятівництво
  І рівень стаціонарна
заочна
Сільське господарство • агрономія та архітектура ландшафту
• агробізнес
• відновлювані джерела енергії та охорона навколишнього середовища  • агрономія та архітектура ландшафту
• агробізнес
• відновлювані джерела енергії та охорона навколишнього середовища
• планування сільських територій
І рівень    
ІІ рівень
стаціонарна
заочна
Туризм і рекреація   І рівень стаціонарна
Зоотехніка • гіпологія
• тваринництво
• оцінка і використання продуктів тваринного походження
• зоо-ветеринарна профілактика у догляді за тваринами  • тваринництво
• оцінка і використання продуктів тваринного походження
• застосування тварин для терапії і хобі (тільки стаціонарне навчання)
І рівень      
ІІ рівень
стаціонарна
заочна
Зоопсихологія і тваринна терапія   І рівень стаціонарна