Uniwersytet

Info o finansowaniu
17 kwietnia 2023 roku Welcome Center zorganizowało spotkanie pn. International Speed Networking. Celem spotkania była integracja międzynarodowej społeczności akademickiej oraz wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących zagranicznych mobilności studentów. International Speed Networking polegał na koordynowanych konwersacjach. Uczestnicy spotkania odbywali krótki dialog w języku angielskim zmieniając partnera do rozmowy co 5 minut. W ten sposób uczestnicy przełamywali barierę językową a przede wszystkim zawierali nowe, międzynarodowe znajomości.

W wydarzeniu wzięli udział studenci oraz wykładowcy m.in. z Turcji, Cypru, Ukrainy, Białorusi,  Kazachstanu, Stanów Zjednoczonych oraz Polski.

Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu  „Welcome to UPH” finansowanego ze środków Unii Europejskiej a nadzorowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland 2021. 

--------------------------------------

On April 17, 2023, the Welcome Center organized a meeting entitled International Speed ​​Networking. The aim of the meeting was to integrate the international academic community and to exchange views and experiences regarding student mobility abroad. International Speed ​​Networking consisted of coordinated conversations. The participants of the meeting had a short dialogue in English, changing the conversation partner every 5 minutes. In this way, the participants overcame the language barrier and, above all, made new, international friends.

The event was attended by students and lecturers from Turkey, Cyprus, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, the United States and Poland.

The event was organized as part of the "Welcome to UPH" project financed by the European Union and supervised by the Polish National Agency for Academic Exchange as part of the Welcome to Poland 2021 program.