Uniwersytet

wyd 2 

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ukazała się monografia dr Karoliny Zwoniarskiej pt.”Szachownica z papieru”. Autorka jest adiunktem w Pracowni Sztuki Wydziału Nauk Humanistycznych. Za opracowanie graficzne wydawnictwa odpowiada dr Sabina Twardowska z Wydziału Grafiki Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Jest to istotna pozycja z zakresu kreacji artystycznej w sztukach plastycznych. Zwoniarska prezentuje znaczenie wypowiedzi plastycznej w technice kolaż oraz we własnych technikach rysunkowych, eksponując autorskie kompozycje.

…Traktuję rysunek jako obraz, jako niepowtarzalne dzieło sztuki, bo gdzie przebiega granica między rysunkiem a obrazem? Jeżeli kolaż to obraz to czym jest rysunek połączony z kolażem?... Karolina Zwoniarska.

"Zwoniarska powracając stale do formy definiowanej przez kobiecy kształt poszukuje możliwości wyrażenia skomplikowanego warsztatu artystycznego, który współgrać ma formą z poziomem skomplikowania samego obiektu rysowania. Szczególnie wyraźnie widoczne jest to w pracach zachowujących charakter chwilowy, ulotny – w kolażach i tworzonych w technikach własnych rysunkach. Tu przekaz myśli, natłoku refleksji i próba wyrażenia kobiecego charakteru są najbardziej dosłowne i najbardziej organicznie związane z typem kobiecego tworzenia. Delikatna kreska opisująca kształt przeradza się tu często w silnie zaznaczone linie dynamizujące przedstawianą postać, położone pozornie chaotycznie plamy spotykają się z delikatnością rozmytego konturu, a fragmenty doklejonych kolażowo „zapożyczonych” materiałów łączą się zaskakująco z precyzyjnie realistycznym szkicem postaci". Fragment recenzji dr hab. Marii Piątek, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.