Uniwersytet

W dniach 19-20 kwietnia 2023 roku w Warszawie odbyła się druga edycja Kongresu „Polska Wieś XXI - Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich”.  Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy Ministrów Rolnictwa tworzących Radę Programową, której wsparciem merytorycznym jest Rada Naukowa w skład której wchodzą Rektorzy Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych.  W Kongresie „Polska Wieś XXI” Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach reprezentowali JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina (będący członkiem Rady Naukowej) i Prorektor ds. studiów prof. dr hab. Marek Gugała, a Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach – Dziekan dr hab. inż. Jacek Sosnowski, prof. uczelni. W wydarzeniu o randze międzynarodowej udział wzięli także dr hab. inż. Alina Janocha, prof. uczelni, Doktoranci i Studenci kierunków Rolnictwo i Zootechnika.

W czterech panelach forum „Polska Wieś XXI - Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich” uczestniczyli Prelegenci z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach:

  • Prorektor ds. studiów prof. dr hab. Marek Gugała – „Polityka edukacyjna na obszarach wiejskich – nowe kierunki”
  • Dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa dr hab. inż. Krzysztof Pakuła, prof. uczelni – „Problemy i wyzwania współczesnego rolnictwa w obrębie właściwego gospodarowania glebą i wodą”,
  • dr hab. inż. Anna Milczarek, prof. uczelni – „Bezpieczeństwo żywnościowe w dobie globalnych zmian polityczno-ekonomicznych”,
  • dr n. med. Anna Ślifirczyk – „Polityka zdrowotna na obszarach wiejskich”.