Uniwersytet

Kreatywność na studiach? Odpowiedź na to pytanie może być jak najbardziej pozytywna. Udowodniły to dwie studentki I roku logopedii UPH – pani Aleksandra Sprzączak i pani Weronika Wysokińska, które stworzyły niezwykle inspirującą grę logopedyczną „Kreatywny mózg”. Panie pokazały, że wiedzę zaczerpniętą z wykładów i ćwiczeń można z powodzeniem zastosować w praktyce. Wystarczy tylko dodać do niej trochę pasji i pracowitości...

Obecna sytuacja na rynku wydawniczym oraz potrzeby dzieci i oczekiwania ich rodziców inspirują terapeutów do poszukiwania ciekawych i efektywnych pomocy dydaktycznych. Wiele z nich nie tylko uatrakcyjnia zajęcia terapeutyczne i wspomaga działania specjalistów, lecz także pozwala opiekunom miło i efektywnie spędzić czas z dziećmi. Nową, niezwykle ciekawą i inspirującą propozycją, po którą powinni oni sięgnąć, prowadząc terapię lub pomysłowo bawiąc się z podopiecznymi, jest wspomniana już gra „Kreatywny mózg”. Przygotowana została z myślą o dzieciach powyżej 6. roku życia (lub młodszych, ale umiejących czytać) nie tylko ćwiczących prawidłową realizację wybranych głosek, lecz również poprawnie mówiących.

Autorki gry, doskonale orientujące się w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, zadbały o możliwość kształcenia wielu sfer funkcjonowania takich osób. Główny cel gry stanowi utrwalanie poprawnej artykulacji głosek trzech szeregów: szumiącego, syczącego i ciszącego. Opisywanie przez dziecko wybranego przedmiotu czy zjawiska sprzyja rozwojowi jego kompetencji językowej i komunikacyjnej oraz poszerzaniu zasobu słownictwa czynnego i biernego. Z kolei rysowanie oraz pokazywanie wybranych elementów rzeczywistości kształtuje umiejętności motoryczne, a także koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową. Czynności związane z prezentacją wylosowanych haseł, ale także ich odgadywaniem wspierają rozwój wyobraźni i kreatywności oraz kształcą abstrakcyjne myślenie. Natomiast konieczność współdziałania dziecka z innymi uczestnikami gry stymuluje zdolności społeczne/interpersonalne. Z pewnością wykorzystywanie gry podczas zajęć terapeutycznych uatrakcyjni je oraz zmotywuje małych pacjentów do nauki poprzez zabawę. Z kolei rodzicom pomoże twórczo i efektywnie spędzić czas z dzieckiem.

Pomysłodawczyniom gry – pani Aleksandrze Sprzączak i pani Weronice Wysokińskiej, gratulujemy świetnego pomysłu, pasji, chęci do działania, nieustannego wzbogacania warsztatu pracy logopedy i ogromnej wytrwałości. Ciesząc się kreatywnością naszych studentów, z niecierpliwością czekamy na kolejne propozycje pomocy terapeutycznych przydatnych na zajęciach logopedycznych.


Fotogaleria