Uniwersytet

16 lutego 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Biologii Molekularnej i Genetyki w siedzibie Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przy ul. Prusa 14.

Laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą, dzięki której będą prowadzone badania naukowe, wyróżniające się najwyższą jakością, wiarygodnością i  szybkością realizacji. Pracownie laboratoryjnie charakteryzują się dużym potencjałem badawczo–rozwojowym i dydaktycznym, wpisującym się w realizację strategii rozwoju Uniwersytetu,  w której ważne miejsce zajmują kierunki medyczne. Inwestycję zrealizowano dzięki dotacji  Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 5,5 mln zł.

Gości powitał JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina i prof. Jakub Radziszewski Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Prelekcję o funkcjonowaniu laboratorium wygłosiła prof. Agnieszka Paziewska, która pokieruje pracami nowej jednostki.

W uroczystości wzięli udział: JE Ks. Biskup Grzegorz Suchodolski; posłowie na Sejm RP: Kamila Gasiuk-Pihowicz, Marek Sawicki i Krzysztof Tchórzewski; przedstawiciele władz samorządowych: Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach Dariusz Stopa, Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik, Wicestarosta Powiatu Siedleckiego Małgorzata Cepek, Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski; przedstawiciele służb mundurowych: Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Cezary Bujak, Komendant Miejskiej Straży Pożarnej st. Bryg. mgr inż. Andrzej Celiński, Zastępca Komendanta Miejskiej Policji w Siedlcach mł. insp. Piotr Chromiński, Zastępca Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji mjr Artur Węgrzyn, Szef Wydziału pełniący obowiązki Komendanta Garnizonu Siedlce ppłk Waldemar Smętek, Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej mł. insp. Michał Bukowski, reprezentujący Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Radosław Nawotka; przedstawiciele środowiska medycznego: Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Marcin Kulicki, Członek Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Mariusz Mioduski, Wicedyrektor Siedleckiego Centrum Onkologii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach dr Joanna Kozłowiec; Rektor byłych kadencji dr hab. Tamara Zacharuk prof. uczelni, Przewodniczący Rady Uczelni Dariusz Zacharczuk; przedstawiciele nauki współpracujący z naszym Uniwersytetem: Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej prof. Rafał Bobiński, z Politechniki Lubelskiej prof. Jarosław Bienias, z Laboratory of Translational Cancer Genomics Biomedical center Faculty of Medicine in Pilsen Charles University dr Filip Ambrożkiewicz, z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie dr Marta Gajewska, z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie dr Jakub Karczmarski, z Katedry Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Jacek Malejczyk, z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa Emilia Samborowska, a także przedstawiciele władz Uniwersytetu: Prorektorzy, Dziekani, Dyrektorzy  Instytutów oraz pracownicy naukowi i dydaktyczni naszego Uniwersytetu, studenci, doktoranci i przedstawiciele mediów.Listy gratulacyjneFotogaleria