Uniwersytet

Dr hab. Tomasz Nowak, prof. uczelni oraz ks. dr Robert Mirończuk z Pracowni Sztuki UPH w Siedlcach zostali zaproszeni przez Dyrekcję Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie do uczestniczenia w wernisażu wystawy El Greco.

Wystawa przygotowana przez kurator Leticie Ruiz Gomez z Muzeum Narodowego, Prado w Madrycie, zgromadziła 50 dzieł Mistrza oraz ponad 20 pochodzących z jego warsztatu. Dodatkowo Wystawa ukazuje dzieła malarzy u których El Greco poznawał warsztat, zobaczymy dzieła Tycjana, Tintoretta, Michała Anioła czy księgę Vasariego z naniesionymi odręcznymi zapiskami El Greca.

Pani kurator w swoim wystąpieniu podkreśliła, iż jest to największa wystawa prezentująca dzieła El Greco. Wiele obrazów pochodzących z prywatnych kolekcji zostało zaprezentowanych po raz pierwszy w Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie. A wśród tych dzieł, w autonomicznej przestrzeni wyeksponowana siedlecka Ekstaza św. Franciszka... ks. dr Robert Mirończuk Pracownia Sztuki UPH w Siedlcach