Uniwersytet

20 stycznia 2023 r. ruszyła rekrutacja na semestr letni studiów II stopnia. Potrwa w zależności od trybu studiów do 20 lutego 2023 r. na studiach stacjonarnych, a do 10 marca 2023 r. w przypadku rekrutacji na studia niestacjonarne. Będzie dostępna na następujące kierunki:

  • chemia,
  • gospodarka przestrzenna,
  • informatyka,
  • rolnictwo,
  • zoopsychologia z animaloterapią
  • zootechnika

Studia drugiego stopnia mogą być kontynuacją wcześniejszej nauki lub podjęciem pokrewnych lub zupełnie nowych studiów. Przeznaczone są dla osób, które mają już dyplom inżyniera.

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie za pomocą systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Znajduje się tam szczegółowa oferta studiów, terminarz oraz dodatkowe informacje dotyczące procesu rekrutacji.

O możliwości, jakie czekają kandydatów na poszczególnych kierunkach można dowiedzieć się na stronie internetowej Uniwersytetu: Internetowej Rekrutacji Kandydatów

Serdecznie zapraszamy!