Uniwersytet

13 grudnia 2022 r. prof. dr hab. Zbigniew Karczmarzyk - Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UPH podpisał porozumienie o współpracy z Caritas Diecezji Siedleckiej – Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach, które reprezentowała Agata Ługowska - Kierownik Centrum Integracji Społecznej.

 

W ramach porozumienia Uniwersytet będzie udzielał merytorycznego wsparcia w zakresie badań, ekspertyz i konsultacji, a także organizowania szkoleń, spotkań informacyjnych konferencji naukowych i warsztatów.

Centrum Integracji Społecznej będzie opiniowało projekty programów studiów i innych form kształcenia, a także udzieli wsparcia w zakresie pozyskiwania środków finansowych na organizację wspólnych przedsięwzięć, jak również umożliwi odbywanie praktyk studenckich.

Jednostką realizującą porozumienie jest Centrum Inkluzji Społecznej, działające na Wydziale Nauk Społecznych. W spotkaniu uczestniczyli również: dr hab. Malina Kaszuba prof. uczelni – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych,  dr hab. Tamara Zacharuk profesor uczelni - Dyrektor Centrum Inkluzji Społecznej i dr Ewa Jówko - Przewodnicząca Rady Naukowej Centrum Inkluzji Społecznej.