Uniwersytet

 Uralski Uniwersytet Federalny w Jekaterynburgu

Instytut Historii został koordynatorem umowy o współpracy naszego Uniwersytetu z Uralskim Uniwersytetem Federalnym w Jekaterynburgu (Federacja Rosyjska). Współpraca Instytutu Historii z Katedrą Zarządzania Dokumentacją, Archiwistyki i Historii Administracji Publicznej na Wydziale Historycznym Uralskiego Uniwersytetu Federalnego, otwiera nowe możliwości w zakresie realizacji międzynarodowych projektów naukowych i dydaktycznych, rozwoju mobilności pracowników i studentów oraz wymiany informacji pomiędzy naszymi uczelniami.
Koordynatorem porozumienia ze strony UPH jest Instytut Historii.