Uniwersytet

17 stycznia 2023 r. Pan prof. dr hab. Zbigniew Karczmarzyk - Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą podpisał umowę z firmą Najada Water Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, którą reprezentowali: Pan Piotr Wróblewski – Prezes zarządu spółki oraz  Pani Ewelina Pietrzak – Członek zarządu. W ramach umowy pracownicy  Uniwersytetu będą udzielać merytorycznego wsparcia w zakresie badań, ekspertyz i analiz naukowych dotyczących warunków hydrotermicznych. Dane wyjściowe zostaną pozyskane z uczelnianej stacji meteorologicznej w Zawadach. Celem spółki Naiad Water Investments sp. z o.o. jest stworzenie konkurencyjnej wobec obecnych na rynku, przystosowanej do użytku w dużych gospodarstwach rolnych aplikacji służącej realnemu zmniejszeniu zużycia wody używanej do nawodnień.

Jednostką realizującą umowę będzie Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, dlatego w spotkaniu udział wzięli dziekan Wydziału Pan dr hab. Jacek Sosnowski prof. uczelni  i dyrektor Instytutu  Pan dr hab. Krzysztof Pakuła, profesor uczelni. Przy podpisywaniu umowy uczestniczyła również  Pani dr hab. Elżbieta Radzka, profesor uczelni - osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg współpracy.

Fotogaleria